Thursday, June 23, 2016

BÁO ĐỘNG CHO DÂN VN TRONG NƯỚC.

Báo Tuổi Trẻ đã thông đồng với tập đoàn URC trong mưu đồ tận diệt dân tộc Việt. Vậy URC là gì và của ai?


0 comments:

Powered By Blogger