Tuesday, June 21, 2016

Hình ảnh ô nhục

 
Posted byĐiền PhongSourceHình InternetPosted on: 2016-06-21
Phật Giáo Việt Nam đã không hề chứng minh được mình không phải là tay sai của VC trong quá khứ phá haọi miền Nam Việt Nam mà hiện nay lại xác định vai trrò tôi tớ của mình đối với chế độ tà ma Việt Cọng. Thật là hết thuốc chữa. Phật Giáo tại Việt Nam không còn ai là chân chánh có đủ đạo đức và can đảm để đứng lên chấn chỉnh lại giáo hội của mình mà cứ nhắm mắt để nó rơi vào cảnh tà ma tục lụy. Sự vô cảm và mê muội đã thấm sâu vào các đầu trọc ở quốc nội và nay đang cố gắng xuất cảng ra hải ngoại nữa.


Chấp tay khấn vái lão tặc Hồ thì cũng giống như chấp tay vinh danh Con Tự Do của lão tặc vậy. (hình minh họa bằng Photoshop)


Vì Phật Giáo Việt Nam đã có công cúng thịt sống cho VC thiêu


cho nên VC cho xây tượng của cái xác bị thiêu đó để trả ơn đóng góp "cắt mạng" của Phật Giáo Việt Nam
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (thứ 3 từ phải sang) cùng với các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành Hội TP.HCM, lãnh đạo HĐND TP.HCM cắt băng khánh thành công trình tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức - Ảnh: Minh Đức

Ôi Xấu Hổ và Ô Nhục vì đã ngu si phục vụ cho bọn VC bán nước hại dân

0 comments:

Powered By Blogger