Tuesday, November 8, 2016

Thư mời tham gia biểu tình đòi hỏi nhân quyền cho dân tộc Việt Nam nhân ngày Quốc Nhân Quyền


AuthorCĐNVQGTD tại PhápPosted on: 2016-11-08
Qúy đồng hương Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Pháp tham dự ngày sinh hoạt đấu tranh Quốc Tế Nhân Quyền do CĐNVQGTD tại PHÁP tổ chức.


CHỦ NHẬT 11-12-2016

từ 15 giờ 00 - 17 giờ 00

Place du TROCADERO

PARIS 75016 – M° Trocadéro

NHANQUYEN.jpg

0 comments:

Powered By Blogger