Friday, November 25, 2016

Nguyễn Phú Trọng giận tím mặt vì bị phanh phui bức tượng HCM bằng vàng ròng 50 kg của Formosa


SourceDTV - YoutubePosted on: 2016-11-25


0 comments:

Powered By Blogger