Monday, November 21, 2016

Lisa Trả lời về hình bà CTQHVN Kim ngân đái vào mồm Hồ Chí Minh và kể về tội ác của VC


Tác giảLisa PhạmNguồnHai Tám - YoutubePosted on: 2016-11-20


0 comments:

Powered By Blogger