Thursday, June 2, 2016

Trình độ văn hóa của các thủ tướng Việt Cọng.

 
Đăng bởiĐiền PhongNguồnYoutubeNgày đăng: 2016-06-02
1- Thủ tướng Phạm văn Đồng, nguyên là tay buôn lậu á phiện thời Pháp thuộc, văn hóa không có, nhứt chữ ngoại ngữ cũng không, dốt đặc cán mai cho nên chỉ biết nhắm mắt ký công hàm theo lệnh đảng mà thôi. Tên bần cố nông này chẳng cần phê bình gì thêm cho uổng công, vì nhìn hàm răng vẩu của hắn cũng có thể liên tưởng đến cái mã tấu ghê rợn chém đầu người của bọn Việt Minh xưa.
2- Tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thợ chích đít ở trong rừng ra mà cũng đặt bày công du qua Pháp, nghe tiếng Pháp giống như vịt nghe sấm, nhứt chữ cũng không biết, chỉ biết ú ớ tiếng Việt đòi đóng cửa ở sau lưng vì sợ bị dòm ngó, rồi xổ một tràng tiếng Việt đòi gấp thông dịch viên khiến giới ngoại giao kinh ngạc, lại phát âm tên của thủ tướng Pháp là Giăng Mác Ay Rô khiến truyền thông Pháp chế riễu cười lộn ruột.
3- Và tên tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chỉ một câu thông dụng Made in Vietnam mà cũng phát âm Ma-ze in Việt Nam khiến toàn dân Việt vỗ tay tán thưởng vì đã tranh ngôi hài lẹo giọng của Hoài Linh. Điều này chứng tỏ rằng hắn chưa bao giờ được nghe ai đọc Anh Ngữ lần nào, thua hẳn bọn học sinh tiểu học thời nay. Thiệt là chán mớ đời cái bọn lãnh đạo ngu dốt do ĐCSVN đề cử. Ở Sàigòn người ta nói : Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc CHÉM tiếng Anh.

0 comments:

Powered By Blogger