Thursday, June 16, 2016

Thủ tướng động phòng...

Vào ngày 16-6 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (UBQGTKCN). Nhân Dân Điện Tử chạy tít: Chủ động phòng, chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống (*)

Trong bài báo ông chủ thủ tướng động phòng đánh giá cao tinh thần sẵn sàng ứng phó mọi tình huống này, chủ động đối phó với mọi bão táp, cực đoan, cường độ rất mạnh khó lường... 

Tuy nhiên, trong tinh thần chủ động phòng này hoàn toàn không bao gồm chuyện chất thải Formosal, cá chết hàng loạt, cá nhiễm Phenol mỗi ngày ăn 1 tấn cũng không sao...

Những chuyện trên, nằm ngoài cái phòng của ông chủ.
0 comments:

Powered By Blogger