Wednesday, June 8, 2016

Một cuộc bầu cử vẫn phơi trần bản chất độc tài toàn trị

Ngày 9/6/2016, kết quả cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 được công bố. Cuộc bầu cử này diễn ra sau đại hội 12 của đảng CSVN với sự khoa trương rùm beng của truyền thông lề đảng minh họa cho lời của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng “dân chủ đến thế là cùng”.

Nhưng quá trình tiến hành cuộc bầu cử và kết quả của nó vẫn phơi trần bản chất của một chế độ độc tai toàn trị.

Từ Hà Nội, Ts. Nguyễn Quang A đã có đôi lời bình luận qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành.

Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe.

0 comments:

Powered By Blogger