Thursday, November 17, 2016

Võ Văn Thưởng bị Nguyễn Phú Trọng đầu độc bằng chết phóng xạ đang nằm chờ chết


AuthorKamiSourceDân Chủ Cho Việt Nam - YoutubePosted on: 2016-11-17

Võ văn Thưởng, con trai của Võ văn Kiệt

0 comments:

Powered By Blogger