Saturday, November 12, 2016

TIẾNG KÊU CỨU CỦA MẬU DỊCH XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG CHÌM NGOÀI BIÊN CẢ !

 
.
Obama là người có hổn danh ông tổng thống" Yes We Can" kể từ ngày ông đi vào tòa Bạch Ốc. Nghe lời ngon ngọt của ông, nhân dân Mỹ đã ròng rã 8 năm trời đặt nhiều kỳ vọng nơi vị tổng thống đệ nhất da màu Obama. Nay kiểm điểm lại, chỉ còn hơn tháng nữa, ông sẽ rời tòa Nhà Trắng, mà những cam kết chắc nịch ông đã hứa trong mùa tranh cử cách đây 8 năm, từ trại giam Al Quida Hồi giáo Cuba đến chương trình Obamacare đều là ...."cuội và cuội". Và nhất là gần đây, ông bảo đảm kết qủa tốt đẹp của "tờ giao kèo" Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với Liên Âu đang hụp lặn ngoài biễn cả!!! Người dân Mỹ ngậm phải qủa..."đắng"!!!
.
Theo phỏng đoán của Đèo Ngang tôi, có lẽ vì ngài tổng thống "YES WE CAN" đang bận đi vân động khối người da đen dồn phiếu cho chị Hillary Clinton trong ngày bầu cử 8/11/2016. Vậy xin bà con nào dân Mỹ còn yêu ông "Yes, we can" hãy ráng đợi. Nếu lở không may, chị Hillary Clinton bị thất cử, thì xin đợi tiếp tục đến chị Michelle Obama trong kỳ bầu cử lần sau. (Đèo Ngang)

0 comments:

Powered By Blogger