Wednesday, November 16, 2016

THƯƠNG NHỮNG CHIẾC ĐŨA LẺ Ở VINH

THƯƠNG NHỮNG CHIẾC ĐŨA LẺ Ở VINH
AuthorBác sĩ Vũ Linh HuyPosted on: 2016-11-15

Hơn tám triệu người công giáo Việt Nam
Sao chỉ có mấy chục ngàn người ở Vinh tranh đấu?
Rồi mấy mươi giám muc
Sao chỉ mình Đức Cha Hợp dấn thân?
Sao chỉ có một Cha Nam?
Thương thay những chiếc đũa lẻ
Hợp, Nam và Dân Thánh Chúa Hà Tĩnh, Nghệ An!
Cộng sản hiểm sâu, đầy mưu ma chước quỷ
Đang tính đường bứng Hợp, đuổi Nam
Chúng biết cách vận động, đổi chác với cả Vatican
Như chúng đã làm với Hà nội ngày trước
Và đã thành công vượt bực.
Đuổi Đức Cha Kiệt đi, điều Đức Cha Nhơn về
Thế là Hà Nội đang sục sôi bỗng bốn bề yên tĩnh.
Có phải tất cả các linh mục Hà Nội đều nhát sợ bạo quyền?
Không!.
Họ đã từng đối mặt bạo quyền chẳng chút khiếp run.
Họ chỉ sợ Đức Hồng Y Nhơn,
Như các cha Saigon sợ Đức Hồng Y Mẫn.
Cha nào không vâng lời mà cả gan tranh đấu,
Thì sẽ mất xứ ngay!
“Cha cứ về tòa giám mục nghỉ ngơi ít ngày chờ nhiệm sở mới!”
Nhưng nhiệm sở chẳng bao giờ tới.
Cha quanh quẩn, quẩn quanh trước những cặp mắt thiếu thiện cảm.
Mà ai dám tỏ bày thiện cảm với kẻ không vâng lệnh đức hồng y?
Ôi, linh mục nào nghĩ đến viễn ảnh đó mà còn dám dấn thân tranh đấu?
Tôi quen làm thơ, có vần, có điệu.
Nhưng bài “thơ” này không điệu, không vần,
Tôi chỉ muốn nói lên những ấm ức, phân vân,
Thương nhưng chiếc đũa lẻ,
Chờ ngày bị bẻ,
Tan nát, dập vùi.
.
Boston, ngày 26 tháng 10 năm 2016
Bác sĩ Vũ Linh Huy

0 comments:

Powered By Blogger