Monday, November 14, 2016

Nguyễn Phú Trọng chết đứng khi bị bà Nguyễn Thị Kim Ngân chửi là giải thể ĐCS Việt Nam


Thuyết MinhThanh TâmNguồnDân chủ cho Việt Nam - YoutubeNgằy đăng: 2016-11-14


Published on Nov 13, 2016
Xét rằng, chủ nghĩa Cộng sản do Hồ Chí Minh du nhập vào Việt nam từ năm 1930 Nay lộ nguyên hình là một Ðảng Cướp Việt gian phản Dân hại Nước luôn đi theo đường lối giáo điều, cố tín, hướng cuộc đấu tranh tiêu diệt Dân Tộc và làm tay sai cho kẻ thù truyền kiếp là Tập Đoàn HÁN Cộng Bắc Kinh.
Gần một Thế Kỷ thi hành chủ trương của Cộng sản Quốc Tế, khiến cho hiện trạng đen tối, đói nghèo, áp bức triền miên trên đất nước Việt Nam.
Ðảng và Nhà nước Cộng Sản cướp đoạt mọi đặc quyền và đặc lợi của dân, nạn tham nhũng được nuôi dưỡng bởi giới tham quan ô lại cầm quyền.
Xét rằng, Ðảng Cộng sản Việt Nam “ Hèn với GIẶC Ác với DÂN " làm TAY SAI cho ngoại thù, bảo kê cho Tập Đoàn Tài Phiệt Ngoại Quốc, biến đất nước Việt Nam là nơi phun thải chất độc.
Vì quyền lợi của một Tập Đoàn cai trị, bất chấp tính mạng của dân lành, bất chấp hậu quả lây lan cho bao thế hệ…..
Chí Nguyện Đoàn
Trung Tướng Trần Việt

0 comments:

Powered By Blogger