Tuesday, November 8, 2016

CHỈ CẦN 7 GIỜ ÐỒNG HỒ ÐỂ GIẾT MỘT ÐẠI SỨ*...

 
Những vị định cư tại Mỹ quốc, nếu quan tâm đến an nguy của chính mình và con cháu mình trong tương lai thì xin tiếp tay chuyển rộng rãi hình ảnh của SỰ THẬT này.

.
* 20 tuổi, nghe Hillary Clinton nói về phụ nữ, về nhân quyền v...v... mà không tin theo Hillary là KHÔNG CÓ TRÁI TIM.

* 40 tuổi, sau khi thấy những gì Hillary Clinton làm, xem những tấm hình ghi lại bằng chứng của những việc làm ấy mà không từ bỏ Hillary Clinton là KHÔNG CÓ CÁI ĐẦU.

Chỉ cần 7 giờ đồng hồ để làm nhục, đánh đập dã man, giết chết, đốt cháy, kéo xác ngoài đường một vị đại sứ của nước Mỹ tại Benghazi, bất kể ông gọi điện thoại về cầu cứu Hillary đến bao lần nhưng bà ta vẫn bận rộn lo việc "nhân quyền cho phụ nữ", không cứu ông. Xin nhìn kỹ tấm hình này, nếu ta giao đất nước và mạng sống ta trong tay Hillary Clinton dài tới 4 năm, tức 365 ngày,( 52 lần 7 ngày) thì nước Mỹ và chúng ta, con cháu chúng ta sẽ thế nào ?


Nhân quyền của phụ nữ : Phá thai

Những tấm hình này đã ghi lại việc làm của Hillary Clinton.
3/ hành vi này gọi là gì ???
4/Chỉ cần 7 giờ đồng hồ để làm nhục, đánh đập dã man, giết chết, đốt cháy, kéo xác ngoài đường một vị đại sứ của nước Mỹ tại Benghazi, bất kể ông gọi điện thoại về cầu cứu Hillary đến bao lần nhưng bà ta vẫn bận rộn lo việc "nhân quyền cho phụ nữ", không cứu ông. Xin nhìn kỹ tấm hình này, nếu ta giao đất nước và mạng sống ta trong tay Hillary Clinton dài tới 4 năm, tức 365 ngày,( 52 lần 7 ngày) thì nước Mỹ và chúng ta, con cháu chúng ta sẽ thế nào ?

0 comments:

Powered By Blogger