Monday, November 14, 2016

Biểu tình bạo động chống Donald Trump hay phá hoại nền dân chủ Hoa Kỳ?


AuthorHaả Ngoại Phiếm ĐàmSourceYoutubePosted on: 2016-11-13
Cộng sản, Hồi Giáo, Mễ, Trung Đông, Trung cộng... nhập lậu đang biểu tình chống Trump và những ai cầm cờ Mỹ phản đối...


Đây chính là hậu qủa của chính sách mỵ dân, không dám nói đến khủng bố hồi giáo, cúi đầu trước Trung cộng và Việt cộng, buông lỏng nhập cư lậu của Obama và đảng Dân Chủ.
Có ai không biết rằng nạn nhập cư lậu và cho phép người của các nước Hồi Giáo khủng bố và Cọng Sản vào đất nước Hoa Kỳ là phá hoại an ninh và kinh tế của quốc gia này , ấy thế mà chủ trương của Đảng Dân Chủ vẫn đề cao chính sách chấp nhận những thành phần phá hoại này vào Mỹ. Họ có chủ đích gì nếu không phải là muốn hủy hoại nước Mỹ. Xin đọc để bìết những mưu mô và chủ đích phá hoại nước Mỹ của Obama qua bài này
252 Ways President Obama Has Systematically Destroyed America

0 comments:

Powered By Blogger