Wednesday, July 26, 2017

GIÁO HỘI NGÀY NAY !!!SourceBiếm Họa tổng hợpPosted on: 2017-07-26
Dưới đây là một số biếm họa mà độc giả gửi đến diễn đàn Ba Cây Trúc, chúng tôi cố gắng săp đặt lại thành từng nhóm theo từng mẫu tin. Tiếc rằng hình vẽ không ghi tên tác giả, nên chúng tôi mạn phép ghi "Biếm Họa tổng hợp".
Đa tạ.
 />

0 comments:

Powered By Blogger