Tuesday, September 13, 2016

Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh hiệp thông với Chùa Liên Trì, ngày 13.09.2016

BBT: Vừa thoáng nghe qua phần đầu bức thư của Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh gởi cho Hòa Thượng Thích Không Tánh, có thể người nghe khá ngạc nhiên vì nghĩ rằng Đức Giám Mục cho rằng việc VC đập phá chùa Liên Trì là một "việc tốt". Nhưng nếu trình bày theo thứ tự đi từ nguyên nhân đến hậu quả với lời rào đón kỹ lưởng thì mọi người sẽ hiểu rõ ràng ngay chủ ý của bức thư: Việc triệt hạ chùa Liên Trì là một tai họa và mất mát vật chất cho giáo hội Phật Giáo, nhưng xét về mặt tinh thần thì đây là một mất mát nhỏ của giáo hội Phật Giáo thuần túy(so với những mất mát to lớn của các tôn giáo khác) khiến giáo hội giật mình và Phật tử bừng tỉnh để thoát ra khỏi cơn mê do liều thuốc ru ngủ của chính quyền Cọng Sản vô thần cho uống bấy lâu nau qua việc cho phép xây dựng nhiều tượng đài, tổ chức nhiều lễ hội hoành tráng, phát triển thêm một giáo hội Phật Giáo Việt Nam mới mẽ và hùng hậu với hàng hàng lớp lớp các sư sải tân tuyển trẻ trung và biết nhập cuộc với đời. Giờ đây mọi giáo đồ chân chính sẽ cảm thấy cần thiết phải đứng dậy đấu tranh chống lại sự đàn áp và hủ hóa của chính quyền vô đạo chứ không mãi ngủ mê, vô cảm và an phận . Mất mát chùa Liên Trì chỉ là một cái hại nhỏ về vật chất nhưng lợi lớn về tinh thần vì nó kích động việc chấn hưng đạo pháp và xây dựng lại sức mạnh chính quy của tập thể Phật giáo đồ.

Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh hiệp thông với Chùa Liên Trì, ngày 13.09.2016
SourceAmenTV - YoutubePosted on: 2016-09-13


0 comments:

Powered By Blogger