Thursday, September 29, 2016

Cù Huy Hà Vũ, BÂY GIỜ ĐANG Ở ĐÂU ?


AuthorKiêm ÁiPosted on: 2016-09-29
Những biến động gần đây ở Việt Nam chứng tỏ tên Nguyễn Phú Trọng cũng như Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ là những tên Cọng Sản bán nước, nhưng từ khi Cù Huy Hà Vũ được Mỹ "bốc" qua Hoa Kỳ hắn ta đã trổ mòi Việt Cộng, đã binh vực tên Trọng Lú, đã miệt thị cả Miền Nam qua bài "Tự do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc". Nhưng một số đồng hương vẫn còn người tin hắn là "tù nhân lương tâm".
Chúng tôi lần lượt đăng lại loạt bài chúng tôi viết trước đây để đồng hương "ôn cố tri tân" để đồng hương thấy rõ cái bản mặt Cộng Sản của Cù Huy Hà Vũ. Nguyễn Phú Trọng và bè lũ hiện nguyên hình đầy tớ của Tàu, họ Cù trốn ở đâu ?

CÙ HUY HÀ VŨ: CON CHỒN CỘNG SẢN ĐÃ LÓ ĐUÔI
Hằng năm, cứ sắp đến ngày 30 tháng Tư thì ba chữ "NGÀY QUỐC HẬN" lại được một số người muốn chôn nó đi bằng những tiếng khác, cứu cho Việt Cộng khỏi bị nguyền rủa, bị vạch tội ác của chúng và để cho Việt Cộng được cái công lao thống nhất đất nước, hay "Giải Phóng Miền Nam". Tất cả những sự xuyên tạc, cãi tên Ngày Quốc Hận đã bị đánh bại. Năm nay đến phiên Cù Huy Hà Vũ nêu lên, tuy cùng một mục đích là cất đi cho Việt Cộng cái gánh nặng phản quốc, tội ác xâm lăng miền Nam, nhưng với một lập luận "MỚI", khác với những gì bọn tay sai Cộng Sản ở Hoa Kỳ cũng như tại các nước khác đã làm. Đây là một sáng kiến độc đáo của một luật sư, chuyên trị về pháp lý để hy vọng binh vực được Cộng Sản thoát cái án "NGÀY QUỐC HẬN" mà có năng lực phỉnh gạt những kẻ nhẹ dạ cả tin, hoặc cơ hội để tay sai Việt Cộng khai thác.
Mở đầu, Cù Huy Hà Vũ viết: (Trích) "Hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4 được chính quyền cộng sản hiện hành ở Việt Nam mệnh danh "Ngày Giải phóng miền Nam", cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt ở Hoa Kỳ mà tuyệt đại đa số sống dưới chế độ cũ - chính thể Việt Nam Cọng Hòa lại lại dấy lên quan điểm "Cộng Sản Việt Nam xâm lăng miền Nam" và vì thế coi đó là "Ngày Quốc Hận". Quan điểm này có nghĩa Việt Nam Dân Chủ Cọng Hòa theo chủ nghĩa Cộng Sản và Việt Nam Cọng Hòa theo chủ nghĩa chống cộng là hai "quốc gia" là 2 "nước" riêng biệt. Thực vậy, xâm lược là việc quốc gia này dùng vũ lực thôn tính lãnh thỗ của quốc gia khác. Cũng như vậy, "Quôc Hận" thể hiện tình cảm của người dân "mất nước" khi "nước" mình bị quốc gia khác đô hộ hoặc sát nhập bằng vũ lực vào quốc gia đó. Tuy nhiên, quan điểm này không đứng vững khi đối chiếu với chính lịch sử của Việt Nam Cọng Hòa" (Hết trích).
Trước hết, Cù Huy Hà Vũ với tựa đề bài viết "Tự do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc" mà khi đề cập đến mấy chữ "Giải phóng miền Nam" của Việt Cộng, Cù Huy Hà Vũ đã không cho độc giả biết ý nghĩa những chữ này là thế nào, đúng hay sai, mà chỉ chú trọng đến ba chữ "Ngày Quốc Hận". Lập luận của Cộng Sản một chiều như vậy là đúng, nhưng đối với người miền Nam họ không chấp nhận "đường một chiều".
"Giải phóng miền Nam" là gì? Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản rêu rao "đánh Mỹ cứu nước", nhưng Lê Duẫn đã tạt một thùng nước dơ vào mặt Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản với câu nói "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc". Nói cách khác, Việt Cộng là một đạo quân xâm lăng miền Bắc rồi tới miền Nam. Cái nhục của Việt Cộng là chỉ được làm tay sai của đế quốc Cộng Sản chứ không được ngang hàng vói Nga Hoa. Chẳng những Lê Duẫn mà chính Hồ Chí Minh khi thắng trận Điện Biên Phủ, cũng trịnh trọng cho rằng mình đã hoàn thành sứ mạng mà Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản giao phó, tức là xâm lăng Việt Nam (miền Bắc lẫn miền Nam).
Nói cách khác, Quốc tế Cộng Sản đã XÂM LĂNG VIỆT NAM, áp đặt Chủ nghĩa Cộng Sản lên miền Bắc rồi miền Nam. Trong trường hợp này, dùng 2 chữ Quốc Hận quá đúng, sao lại bảo là sai ?? Cù Huy Hà Vũ đã khôn nhưng không ngoan. Họ Cù đã trót huênh hoang "xâm lược là việc quốc gia này dùng vũ lực thôn tính lãnh thổ của quốc gia khác", và với ý nghĩa này thì đế quốc Cộng Sản đã thực sự xâm lăng Quốc Gia Việt Nam từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau qua 2 giai đoạn, và do Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản VN làm tay sai, dùng xương máu dân miền Bắc làm xung phong với khẩu hiệu "Sinh Bắc tử Nam".
Cù Huy Hà Vũ đã thấy người Việt tị nạn Cộng Sản ở Hải ngoại cũng như đồng bào trong nước dùng quan điểm "QUỐC HẬN" chính xác chưa vậy ?
Nếu một quốc gia dùng quân đội của mình xâm lược quốc gia khác, cái nhục mất nước còn đỡ hơn là bị người ta dùng chính xương máu (miền Bắc) của dân tộc mình giết hại đồng bào mình để mở mang bờ cõi cho Quốc tế Cộng Sản". Đây là cái nhục lớn gấp triệu lần hơn cho người Việt Nam, thế mà không hận sao được hỡi Cù Huy Hà Vũ? Đã đến cư ngụ trong một nước tự do dân chủ cũng nên mở mắt ra mà nhìn thiên hạ, chứ đừng khư khư ôm cái lập luận một chiều của Cộng Sản.
Để "tạo dáng" cho bài viết của mình, Cù Huy Hà Vũ cho rằng "Tự Do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc".
Nhưng những người lảnh đạo Cộng Sản, những người từ trong Cộng Sản mà ra đã cho rằng " Cộng Sản chỉ thay thế chứ không sửa đổi được" làm cho cái tựa đề của Cù Huy Hà Vũ trở nên què quặt, chỉ có tự do thì không thể chấm dứt hận thù dân tộc được mà phải lật đổ Cộng Sản mới đem lại tự do, dân chủ và thịnh vượng, hòa bình cho dân tộc.
Dùng lập luận đánh bùn sang ao này không gạt được những người đã từng sống trong một đất nước tự do dân chủ như Miền Nam, và rồi tại Hoa Kỳ như chúng tôi, ngay cả những lớp người sinh sau đẻ muộn trên đất Bắc, sau cuộc chiến xâm lăng của Cộng Sản họ cũng không chấp nhận như vậy, vì thế Cù Huy Hà Vũ nên mở mắt thực lớn để nhìn cho rõ cục diện đất nước hôm nay.
Chúng tôi nghi ngờ Cù Huy Hà Vũ qua Hoa Kỳ chỉ là con cờ của Việt Cộng, và sự nghi ngờ này không phải là không có cơ sở.
Sau khi đả kích hai chữ Quốc Hận với lập luận một chiều rập khuôn Việt Cộng, Cù Huy Hà Vũ viết (Trích): "Trước hết cần nhắc lại rằng Việt Nam Cọng Hòa thoát thai từ Quốc Gia Việt Nam - một chính thể thuộc Liên Bang Đông Dương trong Liên Hiệp Pháp- tuyên bố chủ quyền với toàn bộ lãnh thỗ Việt Nam do cựu hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng" (hết trích).
Cho đến tháng 7 năm 1954, Việt Nam là một quốc gia từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, còn bọn Việt Cộng chỉ là một bộ phận của Cộng Sản, xâm lăng Việt Nam cho Cộng Sản với ngụy danh "đanh đuổi Pháp giành độc lập" núp trong rừng rú. Như vậy, đoàn quân Việt Minh rồi Cộng Sản vẫn là một đoàn quân xâm lăng Việt Nam do chỉ thị trực tiếp của Khối Cộng Sản Quốc Tế. Nếu Cù Huy Hà Vũ đem những hiểu biết của mình để chứng minh rằng Việt Nam Cọng Hòa [không thể tách riêng để độc lập] theo quan niệm "lãnh thỗ bất khả phân", thì sự chứng minh này cũng phải được áp dụng cho dân tộc Việt khi bị Tàu xâm lược hay Pháp xâm lăng… và nay thì đang bị đế quốc Cộng Sản do Nga Sô và Trung Cộng chỉ huy bọn tay sai là Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam xâm lăng.
Bị cả thế giới Cộng Sản xâm lăng, Việt Nam Cọng Hòa phải mất nước, như vậy,Ngày Quốc Hận dùng ở đây vẫn đúng nghĩa, chính xác.
Ở một đoạn khác, Cù Huy Hà Vũ viết (Trích): "Như vậy, không chỉ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc và các lực lượng cộng sản ở miền Nam dưới vỏ bọc "Chính Phủ Lâm Thời Cọng Hòa miền Nam Việt Nam" quyết "giải phóng" miền Nam mà cả Việt Nam Cọng Hòa ở miền Nam cũng quyết "giải phóng" miền Bắc để thống nhứt đất nước" (Hết trích).
Đúng là luận điệu Cộng Sản. Miền Bắc trên thực tế là "lãnh thổ của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản vì vậy khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm tuyên bố " Chúng tôi (Quốc Gia Việt Nam) không từ chối nguyên tắc tuyển cử tự do để thống nhất đất nước một cách hòa bình và dân chủ" (chữ của chính Cù Huy Hà Vũ) và những điều kiện tiếp theo là: phải để nhân dân hai miền tự do đi lại, phải để dân chúng được tự do (như ở miền Nam), các cơ quan truyền thông được tự do đi lại để làm phận sự v.v... Những điều kiện này khiến Cộng Sản của Cù Huy Hà Vũ co vòi.
Khi Cộng Sản Bắc Việt theo lệnh Cộng Sản Nga Tàu đã xâm lăng miền Nam thì miền Nam có quyền đánh lại chẳng những trên lãnh thổ miền Nam mà cả trên miền Bắc. Đó tự vệ chính đáng. Hơn nữa, nếu lúc đó miền Nam đánh ra Bắc vì Hồ Chí Minh, tên đầy tớ mù quáng và cuồng tín của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản đã áp đặt một chế độ phi nhân và tàn ác cho đồng bào miền Bắc thí đó cũng là việc làm chính nghĩa, chính đáng [để cản ngăn tội ác của chế dộ CS đối với nhân dân Việt] , điển hình là "Chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất" quá tàn ác mà chính Hồ Chí Minh đã (giả vờ) phải khóc để công khai "xin lỗi" dồng bào miền Bắc, rồi bày đặt trò "sửa sai".
Nếu miền Nam giải phóng miền Bắc với tư cách giải phóng sự đô hộ của Cọng Sản Quốc Tế, thì đó là cũng đồng nghĩa với đánh đuổi xâm lăng. Còn miền Bắc Cộng Sản đánh miền Nam thì đây chính là hành vi xâm lăng cho "Nga Sô và Trung Quốc" như Lê Duẫn đã thú thật. Cái lưu manh của Hồ Chí Minh và CS Bắc Việt là phỉnh gạt đông bào miền Bắc rằng Hoa Kỳ xâm lăng miền Nam với khẩu hiệu "đánh Mỹ cứu nước". Cái mà họ Cù gọi là "các lực lượng Cộng Sản ở miền Nam" là luận điệu hàm hồ, cốt ý binh Cộng Sản, vì Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là con đẻ của Cộng Sản Bắc Việt, đám này sau khi CSBV chiếm được Miền Nam thì lâm vào tình trạng thê thảm, Dương Thị Quỳnh Hoa bị bịt miệng 10 năm, các tên khác thì ngồi chơi không có nước mà xơi, VC "chôn bọn GPMN không có điếu văn". Cù Huy Hà Vũ lý luận đoạn văn này để chạy tội xâm lăng miền Nam của VC, nhưng lập luận quá ấu trỉ. Thực uổng phí cho mấy năm trời học luật. Càng uổng phí cơm gạo học tập hơn khi họ Cù lý luận "Việt Nam Cọng Hòa là một chính thể hay một chế độ chính trị chứ không phải là một quốc gia". Một quốc gia cần một chính thể hay một chế độ thực hiện cho toàn dân biết đường hướng chính trị của quốc gia đó, chỉ có Cộng sản mới lươn lẹo nói một đằng làm một nẻo.
Một đoạn khác Cù Huy Hà Vũ viết (Trích): "Chắc chắn việc bị các lực lượng cộng sản mà nòng cốt đến từ miền Bắc đánh bại khó có thể là nguyên nhân, bởi thắng thua trong chiến tranh là chuyện bình thường đồng nghĩa oán hận chỉ có thể đến từ hành vi trả thù khủng khiếp của chính quyền cộng sản thời hậu chiến."(Hết trích).
Chuyện trả thù man rợ của Cộng Sản là một trong những nguyên nhân chẳng những để nạn nhân oán hận, mà hành vi trả thù đốn mạt của Việt Cộng còn làm nhục nhân dân Việt Nam trước dư luận quốc tế, cũng như việc các cán bộ Việt Cộng ra hải ngoại công tác ăn cắp, buôn lậu làm cho người Việt Nam nhục nhả lây và oán hận VC.
"Ngày Quốc Hận" còn có ý nghĩa là Việt Cộng đã nỗ lực phá hoại văn hóa, thuần phong mỹ tục và truyền thống của người Việt Nam mà tổ tiên bao đời đã xây đắp, củng cố, phát triển.
Cho rằng chỉ vì bị VC trả thù mà tạo nên "Ngày Quốc Hận" Cù Huy Hà Vũ đã non nớt, ngây thơ, nếu không phải "nói tránh" để xóa bỏ những cái tội tầy đình của Việt Cộng đã làm cho dân tộc.
Trong bài viết "Tự Do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc" người Việt không có cái gì để hận thù dân tộc mình, Việt Cộng tuy vẫn là người Việt Nam nhưng đã bị Quốc Tế Cộng Sản sơn mặt, vẽ mày để trở thành những giống khác, không phải là người Việt Nam nữa mà còn nhồi sọ cho chúng rằng: chúng nó là cộng sản, những con vật biết đi bằng 2 chân và nói tiếng người. Cù Huy Hà Vũ nên nghe lại bài ca của Việt Khang "Xin hỏi anh là ai" để biết, hay Cù Huy Hà Vũ lại muốn trở lại kiếp Cộng Sản, con vật có 2 chân nhưng không phải con người, nhất là người Việt Nam?

Kiêm Ái
******* 
CÙ HUY HÀ VŨ, CON CHỒN CỘNG SẢN LÓ ĐUÔI (Bài 2)
AuthorKiêm ÁiPosted on: 2016-07-02
Sau khi bài "Cù Huy Hà Vũ, con chồn Cộng Sản đã ló đuôi" của tôi được phổ biến, một vài người binh vực Cù Huy Hà Vũ đã kể lễ về "Lịch Sử đấu tranh" của Cù Huy Hà Vũ với Cộng Sản trước khi dược Mỹ "bốc qua Hoa Kỳ" để cho rằng "ông Kiêm Ái nói không đúng". Những người đó quên một điều: Kiêm Ái chỉ phân tích bài viết của Cù Huy Hà Vũ, chỉ ra những cái sai cố ý của họ Cù, từ tựa đề "Tự do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc". Sai từ cái tựa đề cho đến nội dung, trong khi những ai đã là đảng viên Cộng Sản, là lãnh đạo Cộng Sản, cũng như những ai có kinh nghiệm về đấu tranh với Cộng Sản đều nêu cao khẩu hiệu "Cộng Sản chỉ thay thế chứ không sửa đổi được". Cù Huy Hà Vũ binh vực cuộc xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt bằng cách cho rằng cả 2 thể chế VNCH đều muốn đánh ra Bắc để thống nhất Đất Nước - cố ý cho rằng thì là miền Bắc đánh vào Miền Nam cũng vậy, tại sao lại lên án miền Bắc?) trong khi đó Cù Huy Hà Vũ đã phớt lờ câu tuyên bố của Hồ Chí Minh sau chiến thắng Điện Biên Phủ :
- Trích nguyên văn: "Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ". (Lịch sử đảng Cộng Sản Đông Dương, trang 29, nhà xuất bản Sách Giáo Khoa Mác Lenin, Hà Nội 1979). Sự thật không thể chối cãi, ý nghĩa cuộc chiến 1945-1954 là cuộc chiến Hồ Chí Minh theo lệnh Cộng Sản Quốc Tế tạo nên cuộc chiến này.
Ngày nay, Việt Cộng vẫn hãnh diện khắc di ngôn của Lê Duẫn trên cổng đi vào lăng mộ của hắn ta: "Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc". Lê Duẫn là kẻ chủ chiến chiếm miền Nam, là Tổng Bí Thư Việt Cộng sau năm 1975, xác định ý nghĩa cuộc chiến xâm lăng miền Nam 1960-1975 là cuộc chiến của Trung Cộng và Liên xô mà Việt Cộng là tay sai phải đánh.
Như vậy, có thể nói không sai lầm là Miền Nam trong 2 cuộc chiến tự vệ chống lại cuộc xâm lăng của thế giới Cộng Sản, Cộng Sản Bắc Việt chỉ là kẻ tay sai, đánh thuê không công cho Cộng Sản Quốc Tế. Bọn Giải Phóng Miền Nam chỉ là con đẻ của CS Miền Bắc.
Nếu muốn binh Cù Huy Hà Vũ nói đúng, tại sao không trích những lời trong bài viết của Cù Huy Hà Vũ và của tôi để phản bác lại bài viết của tôi mà cứ "hát dỡ mà sắm tuồng ... cũng dỡ" như vậy?
Bài viết hôm nay tôi viết có mục đích chứng minh Cù Huy Hà Vũ vẫn là một đảng viên Cộng Sản "tại chức", cùng phe đảng với Nguyễn Phú Trọng và quyết tâm lừa gạt dư luận trong nước và cả thế giới để binh vực Nguyễn Phú Trọng, một tên mà trước mắt mọi người, qua những hành động lạy lục Trung Cọng rõ rệt, không thể chối cãi.
Khi chức vụ của bọn "tứ trụ" trong Đại Hội Đảng thứ 12 chưa ngã ngũ, Cù Huy Hà Vũ đã có một bài mạt sát Nguyễn Tấn Dũng tận gốc rễ, trong đó có điều mới lạ "Nguyễn Tấn Dũng nói rành tiếng Hẹ của Tàu chứng tỏ Nguyễn Tấn Dũng đã ở Trung Hoa rất lâu nhưng hắn ta giấu kỹ " (sic) và hô hào loại trừ Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù mọi người đếu cho rằng Nguyễn Phú Trọng thân Tàu, Nguyễn Tấn Dũng thân Mỹ (mặc dù chuyện phân chia này chỉ là một cách nói mà thôi).
Đến hôm nay, rõ ràng là Nguyễn Tấn Dũng đã ngã ngựa, đã "chết lâm sàng" về chính trị, thế mà Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã yêu cầu Kỳ họp 11 Quốc Hội Việt Nam khóa 13 gạt Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chức vụ Thủ tướng. Tại sao lại có cái "yêu cầu" quái đản như vậy? Họ Cù giữ chức vụ gì trong đảng Cộng Sản của nhóm có những chức vụ mới được bầu? Họ Cù giải thích tại sao phải bàn giao sớm? Tại sao không bàn giao 2 chức vụ kia mà chỉ buộc Nguyễn Tấn Dũng phải bàn giao? Họ Cù giải thích:
Nguyên văn: "Kết luận lại, chỉ khi nào Nguyễn Tấn Dũng, tay sai đầu sỏ của Trung Quốc và trùm “cướp ngày” gắn liền với đàn áp nhân quyền khốc liệt, bị gạt ra khỏi chức vụ Thủ tướng cho dù đã “chết lâm sàng” về chính trị sau Đại hội 12 Đảng CSVN thì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng sự cầm quyền mới của ông mới có thể rảnh tay tăng tốc “đi với Mỹ” mà mục tiêu cấp bách là “đồng hành quân sự với Hoa Kỳ” như tôi đã khởi xướng cách đây 6 năm để đưa Việt Nam thoát khỏi mối nguy hiểm chết người có tên “bành trướng Trung Quốc” cũng như tiến hành dân chủ hóa chế độ để có được một Việt Nam độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, nhân quyền đầy đủ và thịnh vượng trong một tương lai không xa.".
Cù Huy Hà Vũ căn cứ vào đâu mà cho rằng sau khi Nguyễn Tấn Dũng bàn giao là bọn Nguyễn Phú Trọng bắt tay vào việc "đồng hành với Hoa Kỳ và tiến hành dân chủ"? Nếu đó là chủ trương của bọn Nguyễn Phú Trọng thì đây là quốc sách, Đảng sách, một cuộc đổi đời, lột xác quan trọng, chống lại Trung Cộng, nếu Trung Cọng biết được thì bọn Trọng Lú sẽ "chết lâm sàng", tại sao lại cho Cù Huy Hà Vũ biết ? Hắn ta giữ chức vụ gì trong Đảng của nhóm Trọng Lú?
Theo lệ thường, tất cả các chức vụ trong "tứ trụ triều đình" sau khi được Đảng đã "tín nhiệm", những tân chức sẽ được đưa ra Quốc Hội Khóa mới "tấn phong" rồi mới có cuộc bàng giao từ sau đó cho đến tháng 11 cùng năm, nhiệm vụ người cũ mới thực sự chấm dứt.
Áp dụng thể lệ này cho năm nay thì ngày 22.5.2016 Quốc Hội khóa XIV sẽ được bầu, Quốc Hội Khóa mới sẽ tấn phong 4 chức vụ;
- Nguyễn Phú Trọng thay thế Trọng Lú
- Trần Đại Quang thay thế Trương Tấn Sang
- Nguyễn Xuân Phúc thay thế Nguyễn Tấn Dũng.
Như vậy, Nguyễn Tấn Dũng cũng như 3 người kia sẽ "tại chức" cho đến sau khi Quốc Hội khóa mới được bầu và tấn phong người mới, sau đó mới bàn giao. Cù Huy Hà Vũ có phải là Tổng Bí Thư trên cả Tổng Bí Thư Trọng Lú? Nếu không, tại sao lại ra lệnh cho Đảng rằng: (Nguyên Văn): "Để nói bãi/miễn nhiệm Nguyễn Tấn Dũng và bầu người khác “tạm quyền Thủ tướng” là việc không thể không làm của Kỳ họp thứ 11 Quốc Hội Việt Nam khóa XIII diễn ra trong tháng 3 này trong khi đợi Quốc Hội khóa XIV được bầu vào 22 tháng 5 tới bầu ra Thủ tướng mới."
Tại sao "không chờ đợi Quốc Hội Khóa 14" theo thông lệ của Đảng? Tin tức của Cù Huy Hà Vũ thật chính xác, vì cũng trong bài nói trên đã xác định:
(Nguyên văn): "Hôm nay, 9/3, theo RFA, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc loan báo "các chức danh lãnh đạo và nhân sự nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được Quốc hội khóa 13 đương nhiệm xem xét và quyết định trong vòng 12 ngày từ ngày 4 tới 16/4 sắp tới". Điều này có nghĩa Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị gạt ra khỏi chức vụ Thủ tướng tại Kỳ họp thứ 11 này của Quốc Hội: TT Nguyễn Tấn Dũng có thể bàn giao công việc sớm"
Thông thường, chỉ trừ trường hợp Nguyễn Tấn Dũng sắp chết hay phạm trọng tội phản quốc, phản đảng, hiếp dâm "lâm sàng"... mới bàn giao khẩn cấp chứ không thể trong tình hình bình yên vô sự lại bắt Nguyễn Tấn Dũng bàn giao sớm cho "tạm quyền Thủ tướng"?
Phải hiểu thế nào về sự kiện (VC gọi là "sự cố") này?
- Hoa Kỳ biết Nguyễn Tấn Dũng theo luật pháp vẫn là đương kim Thủ Tướng, do đó đã yêu cầu CSVN phải để cho Nguyễn Tấn Dũng tham gia hội nghị của Mỹ cùng các nước ASEAN, buộc lòng CSVN phải chấp thuận vì đó là chuyện hợp lý. Nhưng Cộng Sản rất ấm ức tức tối, sợ rằng Nguyễn Tấn Dũng lợi dụng dịp này để "rù rì rủ rỉ" với Hoa Kỳ mà lật đổ Nuyễn Phú Trọng, hoặc Nguyễn Tấn Dũng đã "ước hẹn" với Hoa Kỳ rồi, dịp này là cơ hội để chi tiết hóa kế hoạch lật đổ, bọn Nguyễn Phú Trọng thân Tàu, nên Cù Huy Hà Vũ và bọn Trọng Lú sợ mà đưa kế hoạch "để Nguyễn Xuân Phúc được đẻ non, thiếu những 3, 4 tháng"! Nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã mới TT Obama qua thăm Việt Nam và Obama đã nhận lời vào tháng 5 sẽ qua Việt Nam, lúc đó nhiều phần chắc là Nguyễn Tấn Dũng còn tại chức. Trọng Lú và phe đảng quá sợ Nguyễn Tấn Dũng.
- Từ đây cho đến khi Quốc Hội khóa 14 được bầu và tấn phong các tân chức, Nguyễn Tấn Dũng có thể trở quẻ, quyền lực còn trong tay, hắn ta bắt nhốt Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn hoặc dùng cách nào đó cho kẻ thù của Dũng "chết lâm sàng".
- Trung Cộng thúc đẩy Nguyễn Phú Trọng phải buộc Nguyễn Tấn Dũng bàn giao sớm ngày nào tốt ngày đó vì "nhất dạ sinh bá kế", hoặc Trung Cộng sắp phải đối phó với một tình hình khó khăn nào đó trên Biển Đông, muốn nắm vững bọn CSVN nên buộc Trọng Lú loại gấp Nguyễn Tấn Dũng? Để phỉnh gạt người Việt trong nước cũng như hải ngoại, Cù Huy Hà Vũ được lệnh phải vẽ cái bánh "vĩ đại" để đãi mọi người, che đậy cái tâm trạng bán nước của Trọng Lú và họ Cù : sau khi loại được Nguyễn Tấn Dũng Trọng Lú sẽ "ban cho dân tự do dân chủ và đi với Mỹ đánh Tàu". Ai nghe cũng bắt ham. Nhưng họ "Cù cũng không ai cười" này diễu dỡ quá, không gạt được ai.
Khi Nguyễn Phú Trọng được Tổng Thống Obama tiếp kiến, những người đàng hoàng đều phản đối vì hắn ta đang là thủ lãnh một bọn ăn cướp, ác độc, không có tư cách để vào tòa Bạch Ốc, nhưng cũng có người cho rằng TT Obama tiếp Nguyễn Phú Trọng làm cho Trung Cộng tức hộc máu, gieo nghi ngờ vào đầu Tập Cận Bình là Trọng Lú có thể phản bội Tàu. Tuy nhiên, dù biết rằng Cộng Sản là lừa lọc, phản bội, tàn ác v.v... nhưng trong trường hợp này, nhất là Cù Huy Hà Vũ lại đem kế hoạch động trời này mà công khai phổ biến thì coi như giả thuyết này không có phầm trăm nào là sự thật.
Xin lưu ý bọn Trọng Lú và Cù Huy Hà Vũ: buộc bàn giao sớm trước thời hạn, Nguyễn Tấn Dũng sẽ viện cớ Nguyễn Phú Trọng làm sai ý Đảng mà từ chối và cũng có thể "loại Nguyễn Trọng Phú vì hắn ta đi ngược lại đường lối của Đảng". Không ai cãi được Dũng, cũng không ai cản được Dũng vì từ khi "chết lâm sàng", tay chân, lực lượng của Dũng vẫn chưa sứt mẻ vì chưa bàn giao. Có lẽ đây mới là kế dương Đông kích Tây hay lộng giả thành chân của CIA.
Như trên đã nói, bài viết này có mục đích chứng minh cho mọi người thấy Cù Huy Hà Vũ vẫn là một tên Cộng Sản, nhứt là qua những lời phát biểu của nó, qua những bài viết của nó, nhứt là sự nôn nóng loại Nguyễn Tấn Dũng bằng hành động của băng đảng, trộm cướp. Có thể kết luận Cù Huy Hà Vũ là tên VC đang tại chức, và cũng đang là con bài bị cháy khiến cho chẳng ai tin được họ Cù này. Lần này, vì nhiệm vụ Đảng mà Đảng Trưởng Nguyễn Phú Trọng giao phó Cù Huy Hà Vũ chẳng những ló đuôi mà cả đầu cũng hiện nguyên hình là tên Việt Cộng.

Kiêm Ái

....

0 comments:

Powered By Blogger