Tuesday, September 27, 2016

NHẬN DIỆN VIỆT GIAN
"Muốn trừ Việt cộng, phải diệt Việt gian"
Đấy là châm ngôn của người Quốc Gia thực lòng yêu quê hương hiện nay vì họ thấy rõ rằng Việt gian nguy hiểm hơn VC. Theo tiết lộ của nghị quyết 36, VG đã được cài vào sống trà trộn, len lỏi trong cộng đồng tị nạn, đội lốt người quốc gia, dùng những đòn của VC để đánh phá, chia rẽ, bịt miệng, khủng bố, bôi bẩn đời tư, phỉ báng người quốc gia thật tận tình và hiểm độc.
Bài thơ này tác giả không nhắm vào bất cứ cá nhân ai, phe nhóm nào mà chỉ căn cứ vào những SỰ VIỆC CÓ THẬT, ĐÃ VÀ ĐANG SẢY RAtrong mọi môi trường sinh hoạt, từ các tổ chức cộng đồng đến các Diễn Đàn Yahoo groups của người VNTNVC tại hải ngoại trên toàn thế giới. Ai đọc mà bất bình là do tự nhận mà thôi, hoàn toàn không do tác giả.
Tôi không có kẻ thù
Ngoài Việt gian - Việt cộng
Bởi Việt cộng ác độc
Chúng lừa mị dân ta
Chúng chiếm đất đoạt nhà
Chúng giết người cướp của
Làm dân tình khốn khổ
Làm đất nước tan hoang
Chúng còn cắt Việt Nam
Dâng cho thày Tàu cộng
Việt cộng mà còn sống
Thì dân còn đau thương ...
Chúng cống Tàu quê hương
Dâng Tàu quyền thống trị
Dân thành Duy Ngô Nhĩ
Thành Tây Tạng Tân Cương
Thêm thiếu nữ tìm đường
Lấy chồng Hàn, chồng chệt
Chỉ khi nào cộng chết
Thì Việt Nam mới còn
Và dân tộc nước non
Mới mạnh giàu tiến bộ
*
Việt gian thì nằm ổ
Trong cái vỏ Quốc gia
Giúp cộng hại sơn hà
Làm nước dân khốn khó
Chúng lãnh lương Pắc Bó
Để ngậm máu phun người
Nhưng nhân nghĩa đầu môi
Vỗ ngực mình chính thiện
Nếu ta muốn nhận diện
Việt gian cũng dễ thôi ...
Chúng tấn công mọi người
Rồi vu người đánh chúng
Chúng gian manh dàn dựng
Dùng nghị quyết đảng ta
Khủng bố trẻ lẫn già
Chúng độc tài, xuyên tạc
Bất nhân và hiểm ác
Gắp lửa bỏ tay người ...
Chúng qủy quyệt nhất đời
Nguy hiểm hơn Việt cộng
Chúng chui sâu, nằm rộng
Trong cộng đồng chúng ta
Chúng đội lốt quốc gia
Để diệt người chống cộng !
*
Kẻ ham gây, vu khống
Là chúng đấy, Việt gian
Chúng chửi điều chúng làm
Và làm điều chúng chửi ...
Đời tư người, chúng bới
Dùng phương thức Tăng Sâm
Chúng nói, bắt người câm
Hoặc nói theo ý chúng
Nếu người nói không đúng
Hoặc nói theo ý người
Là chúng đánh tơi bời
Và chụp vu đủ thứ
Chúng dùng toàn ngụy ngữ
Cung cách bọn công an
Của cộng sản Việt Nam
Thi hành nơi hải ngoại
Chúng vẫn mong sơi tái
Người vạch tội chúng ra
Bởi chúng rất gian tà
Và ăn lương nghị quyết
*
Ai là người chúng diệt
Người ấy là quốc gia....
Vì vạch tội gian tà
Chống Việt gian - Việt cộng !!!

Ngô Minh Hằng


0 comments:

Powered By Blogger