Saturday, September 24, 2016

Ma Dzê in Việt Nam

Đảng ta đứng nhất hoàn cầu
Thằng tư bản Mỹ cũng đâu bằng mình!
Thằng Nhật tuy có văn minh
Nhưng so sánh với Ba Đình vẫn... thua !
Thằng Tây thì quá quê mùa
Hai mươi năm nữa với chưa tới mình!
Coi nè, đảng mới phát minh
Máy đi vớt rác, hiển linh, máy thần!
Và coi..."đầy tớ" nhân dân
Thử xem cái máy tối tân cỡ nào
Máy thần vừa thả xuống ao
Máy nghiêng, đày tớ lộn nhào, ướt mem!

"Chủ" nghe đày tớ lèm bèm
Lại thằng phản động đê hèn đấy thôi!
Phen này nó ... thắng đảng rồi
Nếu không có nó, nhất ngôi đảng nhà ...
Ma dzê in Việt Nam mà !
Giỏi hơn chỉ có bác Nga, anh Tàu!
Ngoài ra tất cả hoàn cầu
Không ai được đứng trên đầu đảng ta !!!
Ma dzê in Việt Nam mà !

Tha Hương 

0 comments:

Powered By Blogger