Thursday, September 29, 2016

Xem tranh biếm về mưa ngập


AuthorTuổi Trẻ CườiSourceTuổi Trẻ OnlinePosted on: 2016-09-29
• • • •
TTO - Các họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười bày tỏ góc nhìn của họ về nỗi khổ khi trời mưa to, đường ngập nước.


Tranh: LAP


Tranh: H.Lộc


Tranh: LAP


Tranh: Phong


Tranh: Đ.Thuận


Tranh: LAP


Tranh: B.Ba


Tranh: LAP
TTC

0 comments:

Powered By Blogger