Tuesday, September 20, 2016

Sư hổ mang chùa Nghiêm Xá, Phật tử mê muội o bế.


AuthorĐiền PhongSourceFB Tây Bắc 24HPosted on: 2016-09-20
LGT: Sở dỉ tệ nạn "sư hổ mang" vẫn mãi tiếp diễn là vì những kẻ tự xưng mình là tín đồ Phật Giáo đã ngu đần nuôi dưởng, kính trọng bọn thầy chùa quốc doanh hư hỏng này, chúng đội lốt tu hành để phá đạo. Càng o bế và cho tụi này ăn uống thì càng phá đạo chứ không phải là tạo công quả phước nghiệp gì đâu nha !! Hãy tỉnh thức đi, Phật giáo đồ ơi !!


0 comments:

Powered By Blogger