Saturday, July 16, 2016

LẠ ... LẠ


Email

LẠ ... LẠ
Kẻ lạ gốc gác tại Trung Hoa
Nhảy ra làm chủ nước non nhà
Đưa toàn dân Việt vào tang tóc
Chết được xây lăng, được ngợi ca.
Người lạ xuất phát tự Trung Hoa
Ùa ra chiếm giữ khoảnh đất nhà
Cao nguyên, biên giới, vùng màu mỡ…
Xây dựng cứ địa chống dân ta.
Lính lạ huấn luyện tại Trung Hoa
Đánh chiếm Trường Sa, cướp biển nhà
Hải quân được lệnh: Không nổ súng,
Đứng làm bia đỡ đạn bắn ra.
Tàu lạ đâm bể ghe cá ta
Dân chài chống trả, giữ ghe nhà
Biển sâu, ngoi ngóp, mồi cho cá
Cảnh sát biển đâu, đảng đâu a?
Hãng lạ thả độc giết cá ta
Dân nam, trung, bắc khắp mọi nhà
Ào ào lên án phường hiểm ác
Nhà nước trấn an: Không độc a !
Đạn lạ bắn hạ máy bay ta
Phi cơ vỡ nát, rớt biển nhà
“16 chữ vàng thêm 4 tốt”
Tình nghĩa anh em, ngộ quá ta!

TNT 6/20/2016


 

0 comments:

Powered By Blogger