Tuesday, July 5, 2016

Vàng trong dân

...Một thứ vàng mà không cần ai vận động ai, dân Việt đang tự động sẵn sàng ném vào mặt Đảng. Vì đảng CSVN ngày nay chỉ còn "có khả năng" huy động và xứng đáng nhận thứ vàng phi kim loại ấy trong quần chúng nhân dân cho băng đảng...

*

Trong hoàn cảnh đất nước ta “tạm thời gặp khó khăn do hậu quả chiến tranh và tàn dư Mỹ Ngụy để lại” sau 41 năm già “đại thắng mùa xuân”, như nạn tham nhũng ngày một tràn lan, ngân sách cạn kiệt, nợ công vượt ngưỡng, kinh doanh thiếu vốn, nguy cơ nguồn viện trợ ODA sớm chấm dứt, “đảng ta” luôn tỏ ra xứng đáng với danh mình tự xưng đỉnh cao trí tuệ loài đười đã tìm ra lối thoát là huy động vàng trong quần chúng nhân dân.

Nghe đảng nói đến huy động vàng trong dân là dân giãy nẩy lên phản đối vì thừa kinh nghiệm về đảng: “Tuần lễ vàng”, “Cải cách ruộng đất”... Trong đó hình ảnh “hoành tráng” nhất là bác Hồ bịt râu dấu mặt lẽn vào đám đông để đích thân thưởng lãm thành quả “Địa chủ ác ghê”, một kiệt tác của bác (C.B) đưa “ông cụ” lên “danh nhân văn hóa thế giới”: Bà Nguyễn Thị Năm/ Cát Hanh Long, vị đại ân nhân của Cắt Mạng do “bác” lãnh đạo.

Thực ra thì phản ứng như thế là tất yếu, văn hóa bắc hà xhcn gọi là “lô gích” (xích gần “lô cốt”). Nhưng đó là thời kỳ tiền đổi mới. Bây giờ là thời đại Kinh tế Thị Trường (đảng ta) đang xin Obama tha cho cái đuôi định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, “đảng ta” dư biết dân có ngu mới làm cái việc tệ hại hơn “giao trứng cho ác”.

Giao trứng cho ác, trứng bị ác xơi nhưng nó không quay lại ỉa lên đầu người. Nhưng giao vàng cho “bác”, bác xơi vàng xong quay lại xơi luôn “thí chủ”. “Bác” đã phơi xác trong lăng, nhưng băng của bác vẫn thừa kế sự nghiệp vĩ đại.

Bởi thế, Vàng mà đảng đang nhá xiềng vận động chiếu cố trong quần chúng nhân dân ở đây không thể “có khả năng” là thứ kim loại hiếm quý mà bà Nguyễn Thị Năm và nhiều nạn nhân khác đã “thác” cho bác và đảng trước đây hơn 60 năm. Nhưng là một thứ Vàng phi kim loại khác.

Một thứ vàng mà không cần ai vận động ai, dân Việt đang tự động sẵn sàng ném vào mặt Đảng.

Vì đảng CSVN ngày nay chỉ còn "có khả năng" huy động và xứng đáng nhận thứ vàng phi kim loại ấy trong quần chúng nhân dân cho băng đảng.

06.07.2016

0 comments:

Powered By Blogger