Wednesday, July 6, 2016

Vấn Đề Biển Đông : "Các Nước" Đã Chính Thức Bắt Đầu Ra Tay !


SourceTin Quân Sự - YoutubePosted on: 2016-07-06
Có lẽ chưa bao giờ Trung Quốc lại thể hiện khẩu khí quyết tâm chiếm Biển Đông một cách ngông cuồng ra mặt như bây giờ! Phải chăng Bắc Kinh đang muốn đẩy nhanh tiến độ phát động một cuộc chiến trên Biển Đông?"

 

0 comments:

Powered By Blogger