Thursday, July 14, 2016

Phản ứng của giới trí thức Việt Nam sau phán quyết Biển Đông


Sau phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) bác bỏ  “đường lưỡi bò” phi pháp, Mạng Lưới Blogger Việt Nam đã thực hiện các cuộc phỏng vấn nhằm ghi nhận phản ứng của giới trí thức Việt Nam về sự kiện đáng chú ý này.

Khách mời tham gia cuộc phỏng vấn gồm có thạc sỹ Hoàng Việt -  một chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông và nữ nhà báo Sương Quỳnh – thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng.

Cuộc phỏng vấn do blogger Dương Đại Triều Lâm – thành viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam thực hiện.


0 comments:

Powered By Blogger