Monday, August 1, 2011

Danh sách Cán bộ tỷ phú VNCó Ai Giải Thích Cho Người Dân VN Trong Nước Biết Là Làm Cách Nào Mà Những Tên Cán Bộ CSVN Dưới Đây Có Hàng Trăm Triệu, Hàng Tỷ Đô La ???

Danh sách trên 300 cán bộ Cộng Sãn có tài sản vài trăm triệu Mỹ kimHãy xem lại những số tiền khổng lố của những CSVN. Làm sao chống tham nhũng khi CSVN là những tên tham nhũng chưa từng thấy trong lịch sử.

Phan Văn Khải và con trai trên 2 tỷ USD

Nguyễn Thị Xuân Mỹ : Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Kiểm Soát 417 triệu USD

Thích Trí Tịnh : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, TW GHP 250 triệu USD

Lê Đức Anh : Cựu Chủ tịch nhà nước CSVN 2 tỷ 215 triệu USD

Trần Đức Lương : Chủ tịch nhà nước 2 tỷ 100 triệu USD

Đỗ Mười : Cựu Tổng Bí Thư CSVN 1 tỷ 90 triệu USD

Nguyễn Tiến Dũng : Đệ nhát Phó Thủ Tướng 1 tỷ 780 triệu USD

Nguyễn Văn An : Chủ tịch Ban Chấp Hành Trương Đảng CSVN 1 tỷ 70 triệu USD

Lê Khả Phiêu: Cựu Tổng Bí Thư Đảng 1 tỷ 430 triệu USD

Nguyễn Mạnh Cầm : Phó Thủ Tướng 1 tỷ 350 triệu USD

Võ Văn Kiệt : Cựu Tổng Bí Thư Đảng 1 tỷ 15 triệu USD

Nông Đức Mạnh : Chủ Tịch Quốc Hội 1 tỷ 143 triệu USD

Phạm Thế Duyệt : Uỷ viên Thường vụ Thường trực TW Đảng 1 tỷ 773 triệu USDTrần Ngọc Liễng : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 900 triệu USD

Hoàng Xuân Sính : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 784 triệu USD

Lý Ngọc Minh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 750 triệu USD

Nguyễn Đình Ngộ : Chủ tịch UBMTTQ 656 triệu USD

Võ Thị Thắng : Phó Chủ tịch Trung ương HLHPN 654 triệu USD

Ma Ha Thông : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 590 triệu USD

Nguyễn Đức Triều : Chủ tịch TW Hội Nông dân VN 590 triệu USD

Trần Văn Quang : Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN 587 triệu USD

Nguyễn Đức Bình : Giám Đốc Viện Quốc Gia TPHCM 540 triệu USD

Vương Đình Ái : Phó Chủ tịch Uỷ ban ĐKCĐVN 512 triệu USD

Hoàng Thái : Thường trực Đoàn Chủ tịch 500 triệu USD

Nguyễn Thị Nữ : Chủ tịch UBTW MTTQVN 500 triệu USD

Nguyễn Tiến Võ : Uỷ viên UBTW MTTQVN 469 triệu USD

Nguyễn Văn Huyền : Nhân sĩ thành phố HCM 469 triệu USD

Nguyễn Xuân Oánh : Kinh tế Thành phố HCM 469 triệu USD

Phạm Thị Trân Châu : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 469 triệu USD

Thích Thiện Duyên : Giáo hội Phật giáo QN ĐN 469 triệu USD

YA Đúc : uỷ viên UBTW MTTQVN 469 triệu USD

Hà Học Trạc : Chủ tịch UBTW MTTQVN 400 triệu USD

Hoàng Quang Đạo : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 390 triệu USD

Lê Hai : Tổng cục chính trị QĐNDVN 390 triệu USD

Lê Truyền : Uỷ viên Ban Thường trực 390 triệu USD

Lý Quý Dương : Dân Tộc Dao tỉnh Hà Giang 390 triệu USD

Phạm văn Kiết : Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 390 triệu USD

Vương Đình Bích : Uỷ viên UBTW MTTQVN 390 triệu USD

Trần Đông Phong : Thường trực UBTƯMTTQVN 387 triệu USD

Trần Văn Đăng : Uỷ viên TƯ Đảng,Tổng Thư ký 364 triệu USD

Hoàng Đình Cầu : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD

Lý Chánh Trung : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD

Ngô Bá Thành : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD

Trương Thị Mai : Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 300 triệu USD

Hồ Đức Việt : Bí Thư thứ nhất TW Đoàn TNCS 287 triệu USD

Lâm Công Định : Uỷ viên UBTW MTTQVN 287 triệu USD

Ngô Gia Hy : Uỷ viên UBTW MTTQVN 287 triệu USD

Trần Văn Chương : Chủ tịch Hội người Viẹt Nam 287 triệu USD

Trương Văn Thọ : Bác sỹ, dân tộc Chăm 287 triệu USD

Đỗ Duy Thường : Vụ Trưởng vụ Dân chủ pháp luật 280 triệu USD

Đỗ Tấn Sỹ : Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp 280 triệu USD

Lê Văn Triết : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 280 triệu USD

Lương Tấn Thành : Giáo Sư Bệnh viện Bạch Mai 280 triệu USD

Nguyễn Phúc Tuần : Uỷ viên UBTW MTTQVN 280 triệu USD

Phạm Thị Sơn : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 280 triệu USD

Lê Bạch Lan : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 269 triệu USD

Nguyễn Văn Vi : Uỷ viên UBMTTW 269 triệu USD

Trần Thoại Duy Bảo : Uỷ viên UBTW MTTQVN 269 triệu USD

Vũ Oanh Lão : thành cách mạng 269 triệu USD

Nguyễn Thị Nguyệt : Cao đài Ban Chỉnh tỉnh Bến Tre 264 triệ USD

Bùi Thái Kỷ : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 257 triệu USD

Hoàng Hồng : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 257 triệu USD

Lưu Văn Đạt : Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam 257 triệu USD

Nguyễn Công Danh : T P. Hồ Chí Minh 257 triệu USD

Nguyễn Túc : Uỷ viên Ban Thường trực 257 triệu USD

Nguyễn Văn Bích : Uỷ Ban Kế hoạch Nhà Nước 257 triệu USD

Hoàng Việt Dũng : Giám đốc Công ty TNHH 256 triệu USD

Phan Quang : Hội nhà báo Việt Nam, Uỷ viên UBMT 256 triệu USD

Vưu Khải Thành : Tổng công ty hữu hạn BITIS 256 triệu USD

Cao Xuân Phổ : Viện Đông Nam á 254 triệu USD

Chu Văn Chuẩn : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 254 triệu USD

Đăng Thị Lợi : Chủ tịch Hội Thân nhân Việt kiều 254 triệu USD

Hoàng Văn Thượng : Đại tá, Anh hùng quân đội 254 triệu USD

Lê Quang Đạo : Trung ương Mặt trận Tổ quốc N 254 triệu USD

Lợi Hồng Sơn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 254 triệu USD

Lý Chánh Trung : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 254 triệu USD

Ngô Ngọc Bỉnh : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 254 triệu USD

Nguyễn Kha : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 254 triệu USD

Nguyễn Văn Hạnh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 254 triệu USD

Nguyễn Văn Vĩnh : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 254 triệu USD

Đinh Thuyên : Chủ tịch hội người mù Việt Nam 250 triệu USD

Đoàn Thị ánh Tuyết : Thượng tá, Anh hùng quân đội 250 triệu USD

Lê Thành : Phó Chủ tịch Thường trực 250 triệu USD

Mùa A Sấu : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 250 triệu USD

Trần Kim Thạch : Uỷ viên UBTW MTTQVN 250 triệu USD

Lê Ngọc Quán : Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phú 249 triệu USD

Nguyễn Quang Tạo : Chủ tịch liên hiệp các hội hoà bình 249 triệu USD

Nguyễn Văn Thạnh : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 249 triệu USD

Thào A Tráng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 249 triệu USD

Trần Khắc Minh : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 229 triệu USD

Lê Minh Hiền : Thường trực UBTƯMTTQVN 215 triệu USD

Hà Thị Liên : Thường trực UBTƯMTTQVN 214 triệu USD

Ama Bhiăng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

Âuu Quang Cảnh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD

Bế Viết Đẳng : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD

Đàm Trung Đồn : Đại học Tổng hợp Hà Nội 200 triệu USD

Đặng Đình Tứ : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

Đặng Ngọc Bân : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

Đinh Công Đoàn : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

Đinh Gia Khánh : Viện Văn học dân gian 200 triệu USD

Hà Phú An : Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

Hoàng Đức Hỷ : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

Lâm Bá Châu : Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp 200 triệu USD

Lê Văn Tiếu : Việt kiều tại CHLB Đức 200 triệu USD

Lương Văn Hận : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

Nguyễn Văn Tư : Chủ tịch Hội Công Thương 200 triệu USD

Phùng Thị Hải : Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Sản 200 triệu USD

Rơ Ô Cheo : Dân tôc Gia Lai tỉnh Gia Lai 200 triệu USD

Sầm Nga Di : Dân tộc Thái, tỉnh Nghệ An 200 triệu USD

Thích Đức Phương : Thừa Thiên Huế 200 triệu USD

Thích nữ Ngoạt Liên : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD

Trần Hậu : TWMTTQVN Trưởng Ban Nghiên 200 triệu USD

Triệu Thuỷ Tiên : Dân tộc Nùng 200 triệu USD

Trương Nghiệp Vũ : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

Trương Quốc Mạo : Chủ tịch Hội nông dân 200 triệu USD

Ung Ngọc Ky : Uỷ viên uỷ ban TWMTTQ 200 triệu USD

Vũ Đình Bách : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD

Mong Văn Nghệ : Dân tộc Khơ mú tỉnh Nghệ An 197 triệu USD

Đinh Xông : Dân tộc Hrê tỉnh Quãng Ngãi 190 triệu USD

Lê Công Tâm : Phó Chủ tịch Thường trực 190 triệu USD

Mấu Thị Bích Phanh : Dân tộc Raklây tỉnh Ninh Thuận 190 triệu USD

Nguyễn Ngọc Minh : Uỷ viên UBMTTQ tỉnh Huế 190 triệu USD

Phan Hữu Phục : Cao đài Tiên thiên 190 triệu USD

Trần Thế Tục : Uỷ viên UBTW MTTQVN 190 triệu USD

Hoàng Mạnh Bảo : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 187 triệu USD

Nguyễn Thị Ngọc Trâm : Uỷ viên UBTW MTTQVN 187 triệu USD

Phạm Hồng Sơn : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 187 triệu USD

Phan Hữu Lập : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 187 triệu USD

Thái Văn Năm : Phật giáo Hoà hảo 187 triệu USD

Trần Văn Tấn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 187 triệu USD

Vi Văn ỏm : Dân tộc Xi mun tỉnh Sơn La, 187 triệu USD

Bùi Thị Lập : Uỷ viên UBTW MTTQVN 184 triệu USD

Kpa Đài : Uỷ viên UBTW MTTQVN 184 triệu USD

Lê Văn Hữu : Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên 184 triệu USD

Nông Quốc Chấn : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 184 triệu USD

Phạm Khiêm Ich : Viên Thông tin KHXH 184 triệu USD

Phạm Thanh Ba : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 184 triệu USD

Từ Tân Vũ : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 184 triệu USD

Viễn Phương : Nhà thơ Uỷ viên UBMTTQ 184 triệu USD

Nguyễn Ngọc Thạch : Tổng Biên Tập Báo Đại Đoàn kết 180 triệu USD

Trương Hán Minh : Người Hoa TP. Hồ Chí MInh 180 triệu USD

Bùi Xướng : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 157 triệu USD

Trần Đình Phùng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt 157 triệu USD

Hồ Ngọc Nhuận : Uỷ viên UBTW MTTQVN 156 triệu USD

Phan Huy Lê : Uỷ viên UBTW MTTQVN 156 triệu USD

Nguyễn Thống : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 154 triệu USD

Trần Minh Sơn : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 154 triệu USD

Vũ Duy Thái : Giám đốc xí nghiệp trách nhiệm hữu hạn 154 triệu USD

Chu Phạm Ngọc Sơn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD

Đỗ Hoàng Thiệu : Đà Nẵng Ngân Hàng tỉnh QN ĐN 150 triệu USD

Dương Nhơn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD

Huỳnh Cương : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD

Mai Thế Nguyên : Kiến trúc sư trưởng tại Na Uy 150 triệu USD

Ngô Minh Thưởng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 150 triệu USD

Nguyễn Ngọc Sương : Đại học Tổng hợp Thành phố 150 triệu USD

Nguyễn Văn Diệu : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 150 triệu USD

Phạm Ngọc Hùng : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD

Thượng thơ Thanh : HT Cao đài Toà Thánh Tây Ninh 150 triệu USD

Trần Đức Tăng : Phối sư Hội thánh Cđ Minh Chơn đạo 150 triệu USD

Trần Phước Đường : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD

Lê Đắc Thuận : Giám đốc điều hành Cty VANOCO 107 triệu USD

Nguyễn Đức Thành : Chủ tịch Ban điều hành CLB 107 triệu USD

Trần Mạnh Sang : Uỷ viên UBTW MTTQVN 107 triệu USD

Amí Luộc : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Bùi Thị Lạng : Thành phố Hồ Chí Minh. 100 triệu USD

Danh Nhưỡng Dân tộc Khơ me 100 triệu USD

Đào Văn Tý : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Đồng Văn Chè : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD

Hà Den : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD

Hồ Phi Phục : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD

Hoàng Kim Phúc : Tổng Hội trưởng Hội Thánh tin lành 100 triệu USD

Kim Cương Tử : UBTW MTTQV 100 triệu USD

Lê Ca Vinh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Lý Lý Phà : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Nguyễn Hữu Hạnh : Nhân sỹ Thành phố 100 triệu USD

Nguyễn Lân : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 100 triệu USD

Nguyễn Lân Dũng : Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 100 triệu USD

Nguyễn Minh Biện : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD

Nguyễn Phước Đại : Luật sư TP. Hồ Chí Minh 100 triệu USD

Nguyễn Tấn Đạt : Phật giáo Hoà hảo tỉnh An Giang 100 triệu USD

Nguyễn Thành Vĩnh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Nguyễn Thị Liên : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD

Nguyễn Thiên Tích : Chủ tịch hội y học cổ truyền VN 100 triệu USD

Nông Thái Nghiệp :Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD

Phùng Thị Nhạn : Nghệ sỹ nhân dân Thành phố HCM 100 triệu USD

Sùng Đại Dùng : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD

Trương Quang Đạt : Dân tộc Sán Dìu tỉnh Vĩnh Phú 100 triệu USD

Tương Lai : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Vũ Mạnh Kha : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội 100 triệu USD

Hà Thái Bình : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 56 triệu USD

Nguyễn Văn Đệ : Thượng tá, kỹ sư thuộc Bộ Quốc Phòng 56 triệu USD

Trần Bá Hoành : Uỷ viên UBTW MTTQVN 56 triệu USD

Võ Đình Cường : Uỷ viên UBTQ MTTQVN 56 triệu USD

Cù Huy Cận : Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật VN 50 triệu USD

Lê Khắc Bình : Chủ tịch, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 50 triệu USD

Huỳnh Thanh Phương : ủy Quân sự thành phố Cần Thơ 32 triệu USD

Hồ Xuân Long : Dân tộc Vân kiều, Quãng Trị 15 triệu USD

Một tài liệu cũ trong báo Quốc gia, Montreal, Canada từ tháng 2/1996 trích tin Nữu Ước cho biết :“ Một thành viên cao cấp của Hội đồng mậu dịch Việt – Mỹ tiết lộ đảng CSVN được xem là một tỉ phú hàng đầu của thế giới vào năm 1995 với tài sản ước lượng lên đến 20 tỉ đôla…VN hiện nay có khoảng từ 80 đến 100 người có tài sản trên 300 triệu đô la, tất cả các tỉ phú này đều là cán bộ cao cấp của đảng.“Ông John Shapiro, một cựu chiến binh Hoa kỳ sau 3 tuần lễ thăm VN để tính chuyện làm ăn buôn bán, phát biểu rằng các ông lớn trong đảng gồm các thành viên bộ chính trị, các bộ trưởng và thứ trưởng, ít nhất mỗi người có vợ hay con làm chủ một công ty. Theo ông J Shapiro, do việc chính phủ cho phép các công ty được chuyển ngân ra nước ngoài lên đến 500000 đô la, số ngoại tệ trong nước bắt đầu vơi đi.“Vẫn theo ông Shapiro, có khoảng 700 đảng viên CSVN có tài sản từ 100 đến 300 triệu đô la. Đây là con số do một nhân vật cao cấp của ngân hàng trung ương cung cấp cho ông. Những đảng viên có tài sản từ 50 đến 100 triệu đô la khoảng 2000 người…Tất cả những con số về tài sản của đảng CSVN là do những chuyên viên thống kê của cơ quan mậu dịch quốc tế. Số tài sản lớn lao trên do thân nhân của đảng viên cao cấp ở nước ngoài làm sở hữu chủ. Ông Shapiro cũng nêu lên nhiều thí dụ điển hình như vợ bé của tổng cục phản gián làm ăn rất lớn ở Âu châu, em ruột của trung tướng VC, tổng cục phó tổng cục phản gián đang kinh doanh rất lớn ở Nam Cali, vợ con của Giám đốc tổng cục kinh tế và thân nhân của Đỗ Mười thủ đắc những tài sản nhiều triệu đô la ở Vancouver, Canada và cả ở New York, Houston. Trong niên khóa 94-95, hàng trăm du học sinh là con cái đảng viên tự túc. Niên khóa 95-96, con số này tăng lên gấp 3…”Một tài liệu khác trong website mà tôi tạm dịch là mạng điểm ( cf. địa điểm, thời điểm) Hận Nam Quan tháng 5/2002 tựa là “ Giai cấp mới trong các chế độ CS “ cho biết :“Theo tin của hãng thông tấn Reuter đánh đi từ Hà nội ngày 4 tháng 3 năm 2002 thì ĐCSVN sau khóa họp TƯ Đảng từ 18-2-đến 2-3-2002 đã chính thức ban hành một chính sách mới về kinh tế rất táo bạo: Đảng viên CS được phép làm kinh doanh tư nhân. Phạm Chi Lan, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và kỹ nghệ tuyên bố với phóng viên của hãng thông tấn Reuter rằng:”… Đại hội đã quyết định là các đảng viên đang quản trị các xí nghiệp tư nhân có quyền ở lại trong Đảng”.“Thật ra thì từ nhiều năm nay, các đảng viên cao cấp tuy không chính thức sở hữu một xí nghiệp tư nào cả nhưng thân nhân bà con của họ đã là chủ nhân của những xí nghiệp tư lớn nhất trong nước.“Cứ hỏi vợ con các ông Phan văn Khải, Võ văn Kiệt, Đỗ Mười, Phạm Thế Duyệt, Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng…là sẽ biết ai là chủ nhân của các sân golf, các khách sạn hạng sang, hãng xe taxi, hãng hàng không, nhà máy chế biến hải sản, hãng xuất nhập cảng, siêu thị lớn nhất nước.“Ai mà không thấy sự giàu có hiển nhiên của giới lãnh đạo CS tại VN. Họ xây nhà lầu, xài tiền như nước, xuất ngoại như đi chợ, chi tiêu một lúc hàng bó đô la tiền mặt. Giới tư bản đỏ nhờ phù phép XHCN đã biến tài sản của quốc gia thành tư sản một cách thần tình, biển thủ công quỹ, buôn lậu hàng quốc cấm thế mà cứ hò hét diệt tham nhũng đến cùng.“Theo tài liệu FYI ( Poliburos network) ngày 19/12/2000 thì các cán bộ và nhân viên cao cấp của nhà nước CS Hà nội hiện làm chủ những số tiền to lớn gửi tại các ngân hàng ngoại quốc cộng với những bất động sản tọa lạc trong nước.- Lê Khả Phiêu : cựu tổng bí thư ĐCSVN và gia đình có 5 khách sạn (2 ở Hànội và 3 ở Saigon), tài sản và tiền mặt trị giá 1 tỉ 170 triệu Mỹ kim (US$ 1.170.000.000)

- Trần Đức Lương: Chủ tịch nước CHXHCNVN, tài sản và tiền mặt 1 tỉ 137 triệu MK

- Phan Văn Khải: Thủ tướng chính phủ, gia đình có 6 khách sạn ở Saigon, tài sản 1 tỉ 200 triệu MK.

- Nguyễn Tấn Dũng: Đệ 1 Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỉ 480 triệu MK

- Nguyễn Mạnh Cầm: Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỉ 150 triệu MK

- Phạm Thế Duyệt: Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, tài sản 1 tỉ 173 triệu MK

- Tướng Phạm Văn Trà : Bộ trưởng Quốc Phòng, tài sản gồm có 10 tấn vàng và tiền mặt 1 tỉ 360 triệu MK.

- Trương tấn Sang: Chủ tịch Ủy ban Kinh tế TƯ Đảng CSVN, tài sản và tiền mặt 1 tỉ 124 triệu MK. Ngoài ra, còn một số cán bộ và công chức có 1 tỉ và trên 100 triệu MK trong danh sách liệt kê của bảng FYI này là hơn 20 người nữa.Gần đây nhất, theo điện thư Câu lạc bộ dân chủ số 39 tháng 2/2005 trong mạng điểm Y kiến thì:“Một nguồn tin tuyệt mật đã được tiết lộ mới đây từ một quan chức cao cấp Bộ Công an cho biết số tiền khổng lồ mà các quan chức cao cấp VN gửi tại ngân hàng Thụy sĩ. Đáng chú ý là:

Cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh hơn 2 tỉ USD cộng 7 tấn vàng;

Cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười 2 tỉ USD;Đương kim Bộ trưởng Quốc Phòng

Phạm văn Trà 2 tỉ USD cộng 3 tấn vàng;

Cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 500 triệu USD;

Đương kim Chủ tịch nước Trần Đức Lương 2 tỉ USD;

Đương kim Thủ tướng Phan văn Khải hơn 2 tỉ USD;

Đương kim Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn tấn Dũng hơn 1 tỉ USD;

Đương kim Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 1,3 tỉ USD;

Đương kim chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An hơn 1 tỉ USD;

Cựu phó ủy ban thể dục thể thao Quốc gia Lương quốc Đống 500 triệu USD;

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn mạnh Cầm hơn 1 tỉ USD;

Cựu Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại Mai văn Dậu hơn 1 tỉ USD.

Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết một danh sách dài các quan chức có số tiền gửi hàng trăm triệu USD…”Tôi phải đưa ra 3 nguồn khác nhau để anh và các bạn trong nước thấy, báo chí trong nước nếu biết cũng không dám đăng vì toàn là “bí mật quốc gia”, internet thì không phải ai cũng có để coi, lại bị tường lửa ngăn chặn hay bị theo dõi khi dùng máy điện toán công cộng.

http://www.thienlybuutoa.org/Misc/NguoiLinhGia.htmhttp://minht.free.fr/tham%20nhung%20001/mat%20tran/no%20le%20che%20do%20001.htmlQuan

chức cao cấp của chế độ CSVN gởi tiền ở ngoại quốc

Sunday, September 11, 2005*

CSVN ra luật chống rửa tiền nhưng …GENEVA 11-9 (NV) – Một số cán bộ được tin cậy của đám quan chức cao cấp của chế độ Hà Nội đã được giao cho nhiệm vụ chuyển tiền và quản trị các tài sản khổng lồ của họ có được nhờ tham nhũng hối lộ gửi tại các ngân hàng ngoại quốc. Một nhân vật (yêu cầu dấu tên) từng giao tiếp với một số người này ở một số ngân hàng Thụy Sĩ tiết lộ như vậy trong một cuộc tiếp xúc với báo Người Việt mới đây.“Chưa kể tại ngân hàng các nước khác ở Âu Châu và Á Châu, riêng tại Thụy Sĩ, tôi biết có hai người ở các ngân hàng thành phố Lausane và hai người ở thành phố Geneva, làm nhiệm vụ chuyển tiền và quản trị tài sản do xếp của họ gửi.” Nhân vật trên tiết lộ.Lương bổng của đám quan chức cao cấp của đảng và nhà nước CSVN, theo sự mô tả của một viên chức ngoại giao Tây Phương thì “không đủ để họ sống 10 ngày”, nhưng họ có tiền phải gửi, hay nói đúng hơn, giấu đút, ở các ngân hàng ngoại quốc là một điều hiển nhiên bất bình thường. Cho tới nay, lương căn bản của cán bộ đảng viên CSVN chỉ có 290,000 (tương đương khoảng $18 đô la) rồi nhân theo chỉ số cao thấp tùy chức vụ, cấp bậc. Nhưng có lần Vũ Khoan, phó thủ tướng CSVN, khi thăm một xí nghiệp quốc doanh đã so sánh và thấy một viên chức nhà nước chức vụ rất cao như ông còn kém lương của một người thợ chuyên môn. Ðiều này cho thấy lương bổng cán bộ công chức CSVN, dù là quan chức cao cấp, cũng không là bao nhiêu và không đủ sống.Theo lời nhân vật trên tiết lộ, mỗi một số viên chức cao cấp của chế độ đều sử dụng một số thuộc cấp tín cẩn vào công việc chuyển ra ngoại quốc số tài sản khổng lồ mà họ vơ vét được qua các “phi vụ” tham nhũng hối lộ.Số tiền họ gửi mỗi lần khoảng bao nhiêu, cách bao lâu gửi một lần, các cán bộ có trách nhiệm chuyển đô la và vàng dưới nhiều hình thức khác nhau đến các ngân hàng ngoại quốc, không tiết lộ. Nhưng nếu đó không phải là các số tiền lớn bạc triệu đô la thì người ta không cần đến người chuyên trách “chuyển khoản” cũng như quản trị xuất nhập các số tiền này, ông nói.“Họ luôn luôn có trách nhiệm đi đi về về”, ông tiết lộ tiếp. “Giữa không những Việt Nam và Châu Âu mà còn cả từ Việt Nam đến một số ngân hàng ở Á Châu cũng như cả Nga và Ðông Âu.”Tại sao đám quan chức CSVN lại đem tiền gửi cả tại nước Nga là nước có hệ thống ngân hàng thuộc loại bấp bênh nhất trên thế giới?“Họ gửi tiền cả ở ngân hàng Nga vì tin tưởng nguyên tắc khôn ngoan này: Không bao giờ bỏ tất cả các quả trứng vào chung một giỏ.” Ông giải thích rằng nếu một quả trứng chẳng may bị vỡ, có thể những quả trứng khác vỡ theo. Ðây là sự khôn ngoan chung của đám quan chức cao cấp của chế độ khi họ rải số tiền kiếm chác được ra nhiều nơi trên thế giới. Theo ông, có rất nhiều người khác nhau làm nhiệm vụ chuyển tiền và quản trị tài sản của “xếp” ở ngoại quốc. Nhưng cũng có những người là vợ, con, hay thân quyến của đám cán bộ đảng viên tham nhũng đóng vai trò giấu đút tiền tham nhũng hối lộ khi họ đi ra ngoại quốc.Tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn viết một bài có tính cách “mách bảo” cho cán bộ đảng viên tham nhũng trong nước cách thức gửi tiền ở hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ với tựa đề “Gửi tiền ở nhà băng Thụy Sĩ”. Bài báo này được báo điện tử VNExpress lấy lại và phổ biến ngày Thứ Bảy 10-9-2005 mở đầu với câu hỏi “Có thể mở tài khoản ẩn danh – anonymous account – ở ngân hàng Thụy Sĩ không?” Bài báo này giải thích khá tỉ mỉ về thế nào là tài khoản ẩn danh dưới hình thức “tài khoản mang số nào đó thay vì mang tên khách hàng.” Và “tài khoản số hạn chế sự hiểu biết về chủ nhân của nó…” Bài báo phục vụ loại độc giả nào, khách hàng ngân hàng nào ở trong nước, người ta có thể hình dung ra ngay khi mà lợi tức trung bình đầu người chỉ có khoảng $500 đô la một năm.Ngày 8-6-2005, CSVN theo áp lực của Hoa Kỳ khi lôi kéo Hà Nội hợp tác đối phó với khủng bố, rửa tiền ma túy, buôn lậu trên thế giới, ra nghị định số 74/CP để chống rửa tiền. Nghị định này buộc “Các ngân hàng, các định chế tài chính phải báo cáo về các giao dịch trong một ngày của một cá nhân hay một tổ chức có tổng trị giá từ 200 triệu đồng (khoảng $12,400 đô la) trở lên.” Theo sự tường thuật trên báo Tuổi Trẻ ngày 9-6-2005. Tờ báo này kể tiếp rằng: “Tuy nhiên, các qui định có tác động lớn nhất là các ngân hàng buộc phải báo cáo về những khách hàng có lượng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng từ 500 triệu đồng (khoảng $31,000 đô la) trở lên tại một ngân hàng. Lượng tiền 500 triệu đồng là tổng các khoản tiền gửi của cá nhân đó chứ không phải là một lần gửi tiết kiệm có trị giá 500 triệu đồng.”Nhân vật trên kể cho hay, cách đây mấy năm, ông chánh văn phòng của Hội đồng Bộ Trưởng Chính phủ CSVN có lần đã thua bạc tại một casino ở Geneva “mấy trăm ngàn đô la trong một đêm”. Ðiều này, số tiền tham nhũng hối lộ mà đám quan chức CSVN giấu đút ở ngoại quốc phải “vô cùng lớn.”Khóa họp Quốc hội CSVN hồi tháng Tư vừa qua, một dự thảo luật chống tham nhũng được bàn cãi nhưng rồi vẫn không có biểu quyết và được loan báo sẽ thảo luận trở lại vào khóa họp thứ hai của năm nay dự trù vào tháng 11 tới. Hàng năm, các khóa họp quốc hội Hà Nội đều có thảo luận chuyện chống tham nhũng và họ nhìn nhận tham nhũng đã trở thành “quốc nạn”.Nguyễn đình Lộc, đại biểu quốc hội và nguyên là Bộ trưởng Tư Pháp CSVN nói với báo chí trong nước rằng tham nhũng chỉ bị lộ diện khi “nội bộ tham nhũng” tố cáo lẫn nhau. Trong một cuộc điều trần trước quốc hội, Phan văn Khải, thủ tướng Hà Nội, nhìn nhận tham nhũng đã “xà xẻo” khoảng 30% các dự án xây dựng, phát triển. Phần lớn các dự án này được tài trợ từ các khoản tín dụng ngoại quốc. Các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết viện trợ, tài trợ cho các dự án phát triển, xóa đói giảm nghèo cho Việt Nam năm 2005 là $3.4 tỉ đô la. (NT)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=32153&z=2

(Nguồn: http://danhsach.congsanvietnam.info/

Có Ai Giải Thích Cho Người Dân VN Trong Nước Biết Là Làm Cách Nào Mà Những Tên Cán Bộ CSVN Trên Có Hàng Trăm Triệu, Hàng Tỷ Đô La ???

0 comments:

Powered By Blogger