Thursday, August 4, 2016

Cẩu Ba Đình

 
Đã đến lúc lột trần bầy bán nước
Từ Trọng già đến Quang, Phúc, Kim Ngân
Tuy chúng nói tiếng Việt Nam như két
Tuột quần ra bọn chúng lại là Tàu.

Mang xác Việt nhưng hồn ma Phúc Kiến
Như cờ sao của đảng cướp Ba Đình
Nên chúng cắn nhân dân không thương tiếc
Cấm biểu tình theo mệnh lệnh Bắc Kinh.

Chuyện cá chết, hacker là sự cố
"Sự cố" cha mi, ngậm miệng ăn tiền
"Lỗi hệ thống", tổ cha bầy bán nước
Nhân dân oán hờn, chưởi rủa oan khiên.

Đừng xúi dại biểu tình đòi quyền sống
Để cuối đời không được cấp sổ hưu
Cứ chấp nhận làm thân loài cỏ cú
Làm chư hầu thế mới đại trượng phu!

Được đồng hóa thành Tàu là vinh dự
Tiếc làm gì lịch sử 4000 năm
Hãy quên chuyện Việt Nam còn hay mất
Sống vô tư, vô cảm kiếp tôi đòi!

Đâu cần thử DNA tốn kém
Nhân dân thừa nhận diện chúng là ai?
3 cẩu đực cũng 1 con cẩu cái
Đang làm tình làm tội khắp quê hương!

05.08.2016

0 comments:

Powered By Blogger