Sunday, August 28, 2016

CHUYỆN THÀNH HỒ 17 - NHÂN QUẢ
Vẫn vụ nổ súng tại trụ sở tỉnh ủy Yên Bái ngày 18/8/2016 - cộng thanh toán cộng, ba đảng viên cấp mập về Pắc Bó với boác Hồ nhưng vết đạn "tự tử" của chi cục trưởng kiểm lâm VC Đỗ Cường Minh bắn từ sau ót trổ ra phía trước mặt gây nhiều nghi vấn...

- Anh Tư, có chiện ngộ nè
Cán Yên Bái chết đồn nghe quá chừng
Đạn xuyên óc là ngưng, hết thở
Viên đạn này của Đỗ Cường Minh
Nhưng nghe tin tự Ba Đình
Vết thương cán tự bắn mình ngộ ghê ...
Đến xạ thủ nhà nghề cũng chẳng
Bắn từ sau ra thẳng trước đầu
Dân đồn, Tư ạ...biết đâu
Đảng ta dàn dựng hạ nhau mấy hồi !

- Thằng Tám ạ giết người bịt miệng
Có sảy ra cũng chiện bình thường
Đô la đảng rắc bốn phương
Hỏi rằng nếu chỉ tiền lương, sao giàu ?
Hỏi bất bình từ đâu mà đến
Một là chia những miếng không đều
Hai là thấy ghế mình xiêu
Sợ mình bị loại nên liều ra tay
Ba, chắc mẩm có ngày bị giết
Nên thà cho chết hết là hơn
Rằng tiên hạ thủ vi cường
Đảng là phải tính đúng đường,Tám ơi!

- Anh Tư ạ, cuộc chơi súng đạn
Đâu phải quan mới dám chơi thôi
Dân mà có súng thử coi
Cuộc chơi này sẽ cứu đời Việt Nam!
Nhìn cộng đảng, công an, cảnh sát
Chúng hung hăng cướp cạn đất đai
Người dân oan khổ đã dài
Đánh người, già trẻ gái trai, đánh bừa
Để Tàu giết không chừa tôm cá
Giết biển xanh, chết cả dân chài
Hờn kia nhục ấy hỏi ai
Tay mà có súng, không xài, tui đui !

- Thằng Tám ạ lũ người cộng sản
Chúng chết đi là đáng lắm rồi
Đã không bản chất con người
Chỉ lòng rắn độc, chỉ nòi hùm beo
Chúng ác thế thì theo nhân quả
Sẽ từ từ chết cả Tám ơi
Thoát chi, không thoát lưới Trời
Trồng gì được nấy luật đời xưa nay !
Gieo gió lắm đến ngày gặt bão
Ác giả thì ác báo mà thôi
Sống cho đúng đạo làm người
Thì đời cũng xót mà Trời cũng thương !!!
Nhưng Việt cộng là phường gian ác
Chúng côn đồ như bác chúng thôi
Chỉ khi chúng chết đi rồi
Thì dân mới được sống đời tự do !


Tha Hương 0 comments:

Powered By Blogger