Monday, July 18, 2016

NẾU TRỞ THÀNH MỘT KHU TỰ TRỊ CỦA TRUNG QUỐC, VIỆT NAM SẼ RA SAO?


AuthorGs Trần Đình SửSourceVietpressUSAReposted on: 2016-07-18
VietPress USA (03/7/2016): VietPress USA nhận được bài sau đây của Giáo sư Trần Đình Sử, Nhà Giáo Nhân Dân, rất âu lo cho tương lai Việt Nam trong những tháng ngày sắp tới nếu như trở thành Khu Tự Trị của giặc Tàu xâm lược Bắc Kinh.
Đảng CsVN đã bán Biển và các đảo Hoàng Sa, Trường Sa theo Công Hàm Bán Nước năm 1958 do Phạm Văn Đồng lúc đó là Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Cộng sản Bắc Việt) ký tên công nhận Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông phía nam Vĩ tuyến 17 thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) là lãnh thổ, lãnh hải và vùng 12 hải lý của Trung Quốc (http://conghambannuoc.tripod.com/ )
Tiếp đến sau khi bị Trung Quốc đánh tan tành tình đồng chí anh em vào năm 1979, CsVN vẫn cúi đầu chịu nhục xin khấu đầu nô lệ; đã cắt hằng chục nghìn cây số vuông đất biên giới phía bắc, dâng Ải Nam Quan, Bản Giốc và vịnh Bắc bộ cho Trung Quốc.
Đến ngày 04/9/1990 đảng CsVN do Nguyễn Văn Linh Tổng bí thư cầm đầu cùng nhóm Đỗ Mưới, Phạm Văn Đồng đã qua Tứ Xuyên họp mật với Đảng và Nhà nước Trung Quốc để xin đưa Việt Nam làm khu tự tri của Trung Quốc và hoàn thành việc xóa dấu vết Việt Nam trước năm 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=EdSr4A1kDYU).
Ngày nay mọi chuyện đang diễn tiến, nhóm bán nước CsVN do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu đã và đang tuân theo sự điều hành của Tàu Cộng; tìm mọi cách tàn diệt dân Việt Nam để cho Tàu Cộng tràn vào đất nước; nắm hết mọi sinh hoạt và nếu dân có lên tiếng phản đối đều bị bắt bớ, đánh đập, tra tấn cho đến chết.
Sau đây là bài viết như một " Tiếng chuông báo tử" của Giáo sư Trần Đình Sử, Nhà Giáo Nhân Dân, dưới tựa đề "NẾU TRỞ THÀNH MỘT KHU TỰ TRỊ CỦA TRUNG QUỐC, VIỆT NAM SẼ RA SAO?". Xin cám ơn Tác giả và mời đọc giả xa gần đọc và xem các hình ảnh dân Tây Tạng bị Trung Quốc tận diệt như thế nào!
Video về Hội nghị Thành Đô ngày 03 và 04/9/1990 CsVN xin sát nhập Việt Nam làm Khu Tự Trị của Trung Quốc hoàn tất vào năm 2020:

Năm 1988, Trung Quốc cướp đảo Gác Ma của Việt Nam

Trước hết tên nước bị xóa mất.
Dân Tàu tràn sang ta.
Chữ Hán là ngôn ngữ chính,
Tiếng Việt như tiếng Chuang bây giờ.
Người Việt sẽ bị di dời đi qua nhiều nơi hẻo lánh của Trung Quốc, bị phân tán triệt để để không còn tập trung, không có sức để khôi phục lại nước cũ.
Quân đội Việt Nam sẽ sang trấn thủ phía biên giới Ấn Độ, Pakistan, Duy Ngô nhĩ, đánh nhau, chết ở đó, còn quân Tứ Xuyên Quý Châu, Quảng Đông sang bảo vệ các thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, ...
Các nhân sĩ yêu nước bị đàn áp.
Các sách vở quý hiếm trong viện Hán Nôm sẽ bị thủ tiêu dần cho đến khi không còn dấu tích.
Lịch sử sẽ bị viết lại hoàn toàn. Các cuộc chiến tranh anh hùng của ông cha ta với các thống lĩnh như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi Quang Trung..., bị viết thành các cuộc nổi loạn chống lại trung ương. Bọn Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng Văn Hoan là những nhà yêu nước vĩ đại, đâu đâu cũng có tượng đài của chúng.
Có một bọn văn nô viết bài ca ngợi: Lạc Việt lại trở về trong lòng Bách Việt.. Bọn khác thì khảo chứng mối quan hệ thân thiết giữa vua Hùng với các hoàng đế Trung Hoa, rồi các mục trên báo "Chuyện bây giờ mới kể" nở rộ.
Dải đất hình chữ S vẫn còn mà giống người Việt, văn hóa Việt không còn nữa
... Thật đau lòng!

Trần Đình Sử
Giáo sư - Nhà Giáo Nhân Dân.
oOo

0 comments:

Powered By Blogger