Thursday, August 4, 2016

Ông Trump có lý khi chủ trương chống di dân Hồi Giáo.


AuthorBa Cây TrúcSourceYoutubePosted on: 2016-08-04
Hãy xem di dân Hồi Giáo phản bội và phá hoại đất nước cưu mang họ ra sao. François Hollande đang trùm mền run rẩy trong phòng ngủ, Angela Merkel đang ăn (củ) năn cho đến khi hết nhiệm kỳ. Chỉ có Donald Trump đang can đảm chống lại bọn giả nhân nghĩa Hillary Clinton và Barack Obama là phe đảng đang muốn mở cửa rước bọn phá hoại vào nước Mỹ.


0 comments:

Powered By Blogger