Thursday, August 11, 2016

Hà Nội: Người dân bảo vệ các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp


Chiều ngày 10/8/2016, CSVN tiếp tục cho người phun nước nhằm quấy phá các học viên Pháp Luân Công đang tập luyện tại công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Quá phẫn nộ trước hành vi này, nhiều người dân bèn can thiệp và lên tiếng chửi bới một viên bảo vệ đã trực tiếp ra tay xịt nước vào những người đang tu luyện ôn hoà.


Dù liên tục bị xịt nước quấy phá suốt nhiều ngày qua, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì tập luyện một cách ôn hoà và nhẫn nhịn. 

Hành vi đàn áp Pháp Luân Công cho thấy đảng cộng sản Việt Nam đã hiện rõ nguyên hình là một phiên bản của đảng cộng sản Trung Quốc. Hay nói đúng hơn, Việt cộng làm tay sai cho Trung Cộng.

Khuôn mặt viên bảo vệ đã xịt nước quấy phá các học viên Pháp Luân Công đang tập luyện


0 comments:

Powered By Blogger