Tuesday, October 25, 2016

Tưởng Niệm Húy Nhật Thứ 53 của Tổng Thống Ngô Đình Diệm


AuthorTrần Việt Lê ChânSourceYoutubePosted on: 2016-10-25
TỔNG THỐNG LINH THIÊNG !
Đốt nén hương lòng
Kính dâng Ngô Tổng Thống
Người Chí Sĩ Anh Tài
Đã VỊ QUỐC VONG THÂN

Tổng Thống MUÔN DÂN! Tổng Thống MUÔN DÂN!!!
Người thắp Phương Đông ánh sáng Rực TRỜI
Người đáng Non Sông Tôn Vinh ĐỜI ĐỜI
Người lưu Dân Tộc một tấm gương soi
NGƯỜI vẫn muôn đời sống mãi trong tôi!

Tổng Thống Linh Thiêng! Tổng Thống Linh Thiêng!!!

Bốn mươi năm Tổ Quốc trong xích xiềng
Bốn mươi năm Quốc Nhục triền miên
Bốn mươi năm vận nước đảo điên
Nén Hương Lòng! DÂNG Tổng Thống Linh Thiêng!!!

Trần Việt Lê Chân

GIẾT TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM ĐỂ LÓT ĐƯỜNG CHO CỘNG SẢN BẮC VIỆT CHIẾM MIỀN NAM

*********
TIẾC THƯƠNG 2
AuthorNgô Minh HằngPosted on: 2016-10-25
(Nhân ngày giỗ thứ 53 của Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, vị Tổng Thống đầu tiên, khả kính của Việt Nam Cộng Hòa)
Đốt nén nhang thơm vọng hướng Trời
Kể từ cánh hạc khuất ngàn khơi
Năm ba Xuân tiếc vì sao vỡ
Bốn mốt Đông hờn hạt ngọc rơi *
Dân tộc cộng xô vào diệt chủng
Giang sơn đảng hiến để tồn ngôi
Niềm đau vong quốc khôn cùng ấy
Khiến kẻ thương quê vẫn xót Người !!!

Ngô Minh Hằng

* Hòn Ngọc Viễn Đông


0 comments:

Powered By Blogger