Friday, October 21, 2016

Tính mạng của linh mục Anton Đặng Hữu Nam đang bị đe dọa !!!


SourceThe luc thu dich nao - YoutubePosted on: 2016-10-20

*****
Chúng ta sẽ mất linh mục Đặng Hữu Nam trong cuộc tranh đấu này?
SourceNHD TV - YoutubePosted on: 2016-10-20
Published on Oct 19, 2016
Linh mục Anton Đặng Hữu Nam đã bật khóc khi ban bình an cho những người tham dự buổi cầu nguyện sau khi đoàn khiếu kiện Formosa bị chính quyền ngăn trở.
Liệu chúng ta có mất ngài, và chúng ta phải làm gì để chính quyền dừng tay trong việc ám hại linh mục Anton Đặng Hữu Nam?
Nguồn: Van Bui, Chu Mạnh Sơn, OVM4TV


 

0 comments:

Powered By Blogger