Sunday, October 30, 2016

Muôn vàn thương nhớ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm


Ngài, một vị ân nhân của hơn 1 triệu người dân Bắc di cư vào Nam, đã chăm sóc và nuôi dưởng họ như gà mẹ phủ cánh lên đàn con bơ vơ.
Ngài, một người đức độ và gương mẫu như một vị thánh sống, chỉ biết lo cho dân mà chẳng thèm thụ hưởng gì cho cá nhân minh.
Ngài, một vị lãnh đạo đất nước anh minh đã mang lại hạnh phúc ấm no cho toàn thể miền Nam Việt Nam suốt triều đại của Ngài
Ngài, một người anh hùng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, đã từ chối sự mua chuộc bảo vệ của ngoại bang để giữ danh dự cho dân tộc rồi tự nạp mình vào tay quân dữ để chết cho quê hương đất nước
Ngài, một vị hết lòng bảo vệ danh dự cho đất nước, quyết từ chối đón nhận quân đội nước ngoài lên đất Việt để bảo toàn sự độc lập và tự quyết cho dân tộc.
Ngài, một chiến lược gia đầy viễn kiến khiến kẻ thù phải khâm phục, đã ra sức khuyén cáo toàn dân về nạn xâm lược của phương Bắc và đốc thúc người dân phải chiến đấu chống nội thù …

Nhung than ôi, dân đã quá ngu hèn, đã nghe theo lời xúi dục của giặc để giết Ngài để rồi giờ đây, đất nước phải mất biển đảo và lãnh thổ vào tay giặc Tàu, và trong nay mai nước Việt sẽ mất đi biên giới và sẽ bị sát nhập vào nước Tàu để trở thành một phần lãnh thổ của chúng.

Ngài ơi, nếu Ngài linh thiêng xin hãy cầu xin Đấng Toàn Năng cứu vớt đất nước chúng con khỏi nạn vong thân và vong quốc.

Ban Biên Tập Ba Cây Trúc

0 comments:

Powered By Blogger