Monday, October 10, 2016

Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt vì làm nhục Mỹ tại G20 (Đại sứ Trung Quốc nhận định)


SourceSED TV - YoutubePosted on: 2016-10-10

0 comments:

Powered By Blogger