Sunday, October 16, 2016

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan: Con tôi vô tội!

 

Blogger Trịnh Kim Tiến phỏng vấn bà Nguyễn Thị Tuyết Lan về vụ CA bắt giam con gái bà là blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

0 comments:

Powered By Blogger