Tuesday, September 13, 2016

Chuyện vui Ba Đình


AuthorĐiền Phong góp nhặt từ InternetPosted on: 2016-09-13
Bác sĩ Tôn Thất Tùng
Bác sĩ Tôn Thất Tùng được Bác Hồ yêu mến, trọng vọng. Khi Tôn Thất Tùng qua Pháp công tác, các báo chí ngoại quốc xúm lại phỏng vấn:
- CS rất ghét quan lại, phong kiến, sao ông lại được CS tin dùng? Ngoài ông ra, có ai thuộc dòng họ Tôn Thất được ưu đãi như vậy hay không?
Tôn Thất Tùng đáp:
Anh em nhà Tôn Thất chúng tôi được đảng và Hồ Chủ tịch tin dùng khắp các bộ viện, cơ quan đều có anh em chúng tôi.
Bộ công an có Tôn Thất Đức.
Bộ Ngoại giao có Tôn Thất Tín.
Bộ Giáo dục có Tôn Thất Học.
Bộ Lao động có Tôn Thất Nghiệp.
Bộ Kinh tế có Tôn Thất Thoát, Tôn Thất Thâu.
Bộ xây dựng có Tôn Thất Phá.
Bộ Xã hội có Tôn Thất Hoạn.
Bộ Tài nguyên- môi trường có Tôn Thất Nhiễm.
Bộ Kế hoạch có Tôn Thất Hậu.
Bộ Giao thông có Tôn Thất Bế
Bộ Nông nghiệp có Tôn Thất Thu
Bộ Lâm nghiệp có Tôn Thất Hỏa.
Ban Tôn giáo thì có Tôn Thất Vô. Tôn Thất Thần.
Bộ Quốc phòng thì có Tôn Thất Bại.
Bộ Chính trị thì có Tôn Thất Sách.
Hội phụ nữ có Tôn Thất Trinh, Tôn Thất Tiết.
Sở Tín dụng có Tôn Thất Láo.
Buồn vui đời chó
Một con chó đến xin Ngọc Hoàng cho được đầu thai làm người Việt Nam . Ngọc Hoàng chấp thuận:
- Được, ta sẽ cho mi toại nguyện, mi còn xin điều gì nữa không ? Chó nói:
- Con xin là người Việt nhưng được sống ở Hoa Kỳ, được ăn học ở Hoa Kỳ.
Ngọc Hoàng phán:
- Cũng được.
Ngọc Hoàng lại hỏi:
- Cho mi làm người Việt, cho mi sống ở Mỹ, ăn học trường Mỹ, thành tài ở Mỹ, mi sẽ làm những việc gì?
Chó thưa:
- Con hứa khi là người và khi con ăn, học ở nước Mỹ, con thành tài, con là bác sĩ, luật sư, chuyên gia, con sẽ là Việt Kiều Yêu Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, con sẽ trung thành với Bác và Đảng.
Ngọc Hoàng phán:
- Vậy thì mi vẫn là Chó, mi xin đầu thai làm người làm gì?
Lê Đức Anh
Đồng chí Lê Đức Anh sau khi sang Liên Xô thay 1 con mắt bị hư. Trở về nước 1 thời gian sau Lê Đức Anh gặp lại ông y sĩ nhãn khoa của bệnh viện Lenin, người đã thay mắt cho Y. Lê Đức Anh ngỏ lời cảm kích về kỹ thuật y khoa của Nga đã lấy con mắt 1 loài chó rất hiếm để thay vào con mắt đui của Y.
LĐ Anh nói Y rất hài lòng vì con mắt mới nhìn rất rõ ngay cả ban đêm. Sau khi khen tặng hết lời, LĐ Anh nói đến 1 khuyết điểm rất nhỏ là: “Từ khi thay con mắt chó vào, cứ nhìn thấy “cứt người” là tôi lại thèm.”


0 comments:

Powered By Blogger