Sunday, August 21, 2016

Phỏng vấn truyền hình Đồng Hương Việt Nam Ở Mỹ Và Canada Tố Cáo Việt Cộng Xâm Nhập Quấy Phá Cộng Đồng.


https://www.youtube.com/watch?v=znt1Xbxs4Y0 0 comments:

Powered By Blogger