Tuesday, August 9, 2016

HÃY LÀM BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Ngo Du Trung
HÃY LÀM BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
Các bạn đọc trên FB.
Các bạn hãy tiếp tay loan truyền những bịp bợm, xảo trá, lưu manh, đạo đức giả, tàn ác, áp bức, bóc lột, phản quốc, bán nước, tiếp tay cho giặc của VC đến với mọi người, nhất là những người không có cơ hội tiếp cận với thông tin trên mạng lưới toàn cầu, bằng bất cứ cách nào bạn có thể làm được. Đó là bổn phận tối thiểu của một người VN đối với đất nước VN. Bạn chỉ cần tiếp tay loan truyền thông tin. Nhất là người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại. Người Việt trong nước sợ VC thì còn có chỗ để hiểu ; người Việt tỵ nan cộng sản ở hải ngoại chỉ vì chút lợi nhỏ duy nhất cho bản thân là được yên ổn về VN hái khế mà đành ngậm miệng, mà chấp nhận thành người ngũ quan khuyết tật là sao?!
Đừng quan tâm, thắc mắc tới chuyện việc làm của bạn có thay đổi gì không. Nếu tất cả mọi người Việt Nam, được thông tin, hiểu rõ VC mà vẫn không dám "đứng thẳng làm người" thì đó là lỗi của nhân dân VN. Không phải lỗi ở cá nhân bạn. Bạn đã làm cái bổn phận tối thiểu của một cá nhân phải làm.

0 comments:

Powered By Blogger