Thursday, August 18, 2016

CỦI Madison Nguyễn NẤU ĐẬU Cộng Đồng.


Tác GiảKm ÁiNgày Đăng: 18 Aug 2016
Tôi thường hay cám ơn nhà báo độc lập Phạm Bằng Tường vì nhà báo này thường đưa những tin sinh hoạt cộng đồng rất nhanh chóng. Hôm nay tôi cũng xin cám ơn ông Phạm Bằng Tường về việc ông đem bài thơ "Củi Đậu Nấu Đậu" - Tam Quốc Chí qua sự kiện Ash Kalra tìm "Liên Minh" Việt để đối đầu Madison Nguyễn. Trước khi nói về "ý tại ngôn ngoại" của ông Phạm Bằng Tường tôi xin theo ý của ông Tường, thuật lại câu chuyện "Củi Đậu Nấu Đậu trong Tam Quốc Chí để để đồng hương "nắm" trước khi đi vào chi tiết:
"Tào Tháo có 2 con trai Tào Thực có tài làm thơ nên tính tình phóng túng, Tào Tháo thương yêu lắm nhưng không thể truyền ngôi cho Thực được. Trước khi chết, Tào Tháo truyền ngôi cho Tào Phi. Tào Thực bất phục. Tào Phi giận lắm muốn giết Tào Thực. Bữa nọ, truyền bắt Tào Thực vào "chầu" và nói:
- Ta với mày tuy tình anh em nhưng nghĩa vua tôi, sao mày dám cậy tài miệt lễ ? Ngày tiên quân còn, mày thường đem văn chương khoe giỏi lòe đời. Ta rất nghi, có lẽ mày nhờ người khác làm giúp. Vậy giờ đây ta ra hạn, đi bảy bước phải làm xong một bài thơ. Nếu làm được thì tha tội chết, bằng không xong ta quyết chẳng dung.
Thực nói: Xin ra đề cho
Phi lại hỏi: - Bảy bước thành thơ, ta còn cho là nhàm. Mày có thể ứng khẩu đọc ngay một bài được chăng?
Thực đáp: Xin ra đề cho.
Phi nói: Ta với mày là anh em. Cứ lấy câu đó làm đầu đề. Nhưng cấm dùng 2 chữ "huynh", "đệ".
Tào Thực vừa rơi nước mắt vừa đọc:
"Chủ Đậu nhiên đậu cơ,
Đậu tại phù trung khấp
Bổn thị đồng căn sinh
Tương tiễn hà cấp thái cấp"
Dịch :
Củi đậu nấu củ đậu
Đậu ở trong nồi khóc
Rằng cùng một gốc sinh
Đốt nhau sao mà gấp"
Dịch Quân Tả có lời phê: "Tào Phi là một người tàn ác thế mà khi đọc xong bài thơ trên cũng không khỏi không cảm động. Nhờ thế mà Tào Thực thoát chết."
* * *
"Củi đậu nấu đậu" trích từ chuyện của Tàu, người Việt còn có những câu tương tự như "Nồi da xáo thịt", "Chó ăn cứt chó" v.v... Chúng ta thử xem Phạm Bằng Tường dùng "Củi Đậu Nấu Đậu" để ví với sự kiện cô Vân Lê và ông Đỗ Thành Công và một số người Việt khác mà tôi tin rằng rất đông, đã hợp cùng dân biểu Liên Bang Zoe Lofgren trong cuộc họp báo ủng hộ ứng cử viên Ash Kalra.
Nếu cứ theo nghĩa đen của bài viết ít chữ của ông Phạm Bằng Tường thì "người Việt phải ủng hộ người Việt" không cần biết người Việt đó có lập trường thế nào, có hành động ra sao. Nói cách khác, nếu suy ra thì ông Phạm Bằng Tường cũng như những người đồng lập trường với ông Phạm Bằng Tường một cách gián tiếp đã ủng hộ Việt Cộng triệt để, vì một lẽ giản dị là Việt Cộng cũng là người Việt.
Mới đọc thì khó nghe nhưng suy ra đó là sự thật. Vì chỉ với mục đích đó mà Phạm Bằng Tường và những người cùng chí hướng cam tâm chà đạp lên sự thật, từ trong lích sử đến cuộc đấu tranh gần một thế kỷ của dân tộc Việt Nam, người Việt, nhất là người Việt tị nạn Cộng Sản không bao giờ chấp nhận câu : NGƯỜI VIỆT NHỨT THIẾT PHẢI BẦU CHO NGƯỜI VIỆT". Vì nó:
- Trái với lý trí, công bằng và thực tế.
1) Trái với lý trí: Nếu người Việt chỉ ủng hộ và bầu cho người Việt thì chúng ta không bao giờ có người Việt trong hàng ngũ dân cử Hoa Kỳ, dù là một chức nghị viên. Tại sao? Tại vì không phải chỉ có người Việt "khôn" mà thôi. Người da trắng, người gốc Phi, người gốc Tàu, gốc Nhựt.v.v... họ cũng khôn vậy. Nếu chúng ta chỉ bầu cho người Việt, người da trắng cũng bầu cho người da trắng, người da đen bầu cho da đen... thì người Việt là dân thiểu số bực nhứt nhì, làm sao có nhiều phiếu để thắng trong cac cuộc bầu cử? Bài học sơ đẳng này mà trình độ học thức cũng như kiến thức của ông Phạm Bằng Tường và đồng bọn làm sao không nhận ra được? Chẳng qua vì họ có chủ đích ủng hộ Madison mà không có cớ nào khác nên phải "mượn tạm" sự kỳ thị màu da, sắc tộc để đạt mục đích mà thôi.
Nếu những người như Phạm Bằng Tường mà có một chút thiện chí sẽ nghe 2 bài hát của nhạc sĩ Việt Khang để thấy người Việt (Cọng) đối xử với người Việt (không Cộng Sản) như thế nào. Người Việt như Việt Cộng có xứng đáng để chúng ta ủng hộ hay chống đối? Nếu phải trả lời câu hỏi này thì Phạm Bằng Tường còn miệng ăn không còn miệng nói. Hoàng Thưởng có miệng cũng như câm, ngoại trừ nói liều mạng của kẻ không có lý trí.
2) Không công bằng: Đất nước Hoa Kỳ là "Hợp Chủng Quốc" gồm đủ mọi màu da, sắc tộc, khi chúng ta đến với 2 bàn tay trắng họ giúp đỡ chúng ta, họ coi chúng ta cũng "giống như họ", không kỳ thị, không phân chia giai cấp, nhờ đó "không có chỗ nào là chúng ta không thể vào, vì vậy, chúng ta mới có những nhà khoa học, những doanh nhân thành đạt, những sinh viên với những bằng cấp cao nhứt, và nhờ lá phiếu của họ những ứng cử viên của chúng ta đã chiếm được những chiếc ghế dân cử. Trong các uộc bầu phiếu họ không phân chia màu da, chủng tộc với ta. Trong cuộc bầu cử dân biểu tiểu bang kỳ tới, ngày 8.11.2016 không có người da trắng, không có người gốc Mễ, gốc Phi, gốc Tàu... chỉ còn 2 người gốc Việt và gốc Ấn. Nếu kỳ thị theo kiểu của Phạm Bằng Tường và đồng bọn thì những cử tri người gốc khác không đi bầu. Điều này có thể xảy ra không?
3) Không thực tế: Chúng ta biết chắc rằng các sắc dân khác không có đầu óc kỳ thị như Phạm Bằng Tường, như Hoàng Thưởng do đó cử tri gốc Việt có thể "chỉ bầu cho người Việt" tức Madison. Một khi cộng đồng các sắc dân khác nhận ra điều đó, người Mỹ gốc Việt sẽ bị cô lập, vì
"Mới biết lên bờ đà vỗ đít".
Những gì tôi vừa trình bày trên, Phạm Bằng Tường và những người cùng quan điểm với Phạm Bằng Tường không thể chối cãi, hay cãi bướng, cãi lấy được, vì
"Ăn miếng trả miếng"
"Dễ người dễ ta, khó người khó ta"
Tường và đồng bọn sẽ đặt câu hỏi, vậy "tại sao chúng ta lại kỳ thị chính người Việt là Madison Nguyễn mà ủng hộ cho Ash Kalra"?
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta lại phải đặt câu hỏi: Việt Cộng cũng là người Việt tại sao chúng ta chống chúng nó?
- Chúng nó tàn ác với dân Việt Nam mà đi phục vụ cho Nga, cho Trung Cộng Lê Duẫn đã nói và Việt Cộng đã coi như những lời vàng ngọc: "Ta đánh Mỹ là đanh cho Liên Xô và Trung Quốc". Đánh cho Liên Xô và Trung Quốc bằng cuộc xâm lăng miền Nam gây ra biết bao nhiêu chết chóc, mấy triệu người 2 miền Nam Bắc phải hy sinh cho cuộc chiến "cho Liên Xô và Trung Quốc" của Việt Cộng?
Để rồi ngày nay, sự tàn ác, sự tham nhũng và "đánh cho Trung Quốc thì ngày nay Trung Cộng đa lăm le chiếm Việt Nam chúng ta. Chưa chiếm được nước ta mà bọn Tàu đi du lịch đả hống hách, coi người Việt như là nô lệ của chúng để đến nỗi một tài xe đã chịu không nỗi sự nhục nhả mà đốt nguyên xe khách 30 tên Tàu và đốt luôn chính mình.
Việt Cộng đối với dân chúng cũng là người Việt Nam như chúng ra sao ai cũng biết, cả thế giới đều biết, và qua 2 bài ca của nhạc sĩ Việt Khang đã nói lên tất cả những gì Việt Cộng hôm nay làm là bán nước hại dân. Chúng ta chống Cộng không phải vì "Việt Cộng cũng là Việt Nam" mà vì "Việt Cộng đã và đang phản bội dân tộc Việt Nam".
Đến đây, thiết tưởng cũng nên mở một dấu ngoặc để giải thích mấy chữ "ý tại ngôn ngoại" ở trên về ông Phạm Bằng Tường. Trong một dịp nào đo, chính nhà báo Nguyễn Xuân Nam đã tiết lộ "Phạm Bằng Tường hay đưa banh cho người khác đập". Tôi cũng muốn tin như vậy, vì với trình độ hiểu biết, với học thức (nghe đâu xuất thân từ Đại học Vạn Hạnh, không biết có phải là một trong 900 kẻ đã ra chào mừng VC về Saigon năm 1975 hay không), kinh nghiệm về Cộng Sản nhứt là những hành động phản dân hại nước ở VN hôm nay của Cộng Sản, lẽ nào Phạm Bằng Tường lại "thẳng băng" khi chê bai cô Cẫm Vân, Đỗ Thành Công và những người khác ủng hộ Ash Kalka? Bằng Tường đưa banh cho người ta đập Madison đó. Cũng như nhà báo Phạm Xuân Nam cũng dùng Calitoday để người ta đập, nhưng lại gặp phải những kẻ chỉ đập Cẫm Vân và Đỗ Thành Công !!!
- Madison Nguyễn có phải là người Việt Nam hay không? Phải, Madison Nguyễn là người Việt Nam, nhưng là tên phản bội người Việt Nam tại hải ngoại là ô danh người Việt hải ngoại và làm lợi cho Việt Cộng bất chấp liêm sỉ.
- Khi thành phố San Jose chấp thuận dành một khu vự buôn bán để đặt tên vinh danh người Mỹ gốc Việt đã góp phàn xây dựng thành phố có kết quả tốt, Madison Nguyễn cũng với tư cách nghị viên đã dấu nhẹm chuyện này và trao trọn gói cho Tăng Lập, coi như chủ của Madison Nguyễn, đến khi đổ bể tùm lum mới biết có một cuộc họp hearing của thành phố mà phía VN chỉ có 2 công dân là Phạm Phú Thứ và Vũ Văn Lộc hoan hô những gì Madison và Tăng Lập đưa ra. Madison làm nghị viên cho Tăng Lập mà từ chối làm nghị viên cho cộng đồng, dù cộng đồng bầu cho y thị.
- Chính cộng đồng Việt Nam ở San Jose đã hết mình đưa Madison Nguyễn vào chức vụ Nghị Viên Khu Vực 7 Thành Phố San Jose, nhưng những hành động sau đây chứng minh y thị đã phản bội cộng đồng:
- Vận động thành phố chấp nhận 2,8 triệu dollars để xây dựng hay mua trụ sở, Madison Nguyễn đã dấu nhẹm việc này với cộng đồng mà giao cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi với một câu trả lời vô ơn bội nghĩa: "Vì năm ngoái khi cháu tranh cử, bác sĩ Ngãi đã giúp đỡ cháu rất nhiều". Câu nói này Madison Nguyễn đã dẹp bỏ lý trí để đạt mục đích, vì chính lá phiếu của cộng đồng mới đưa y thị vào ghế Nghị Viên.
- Các nơi khác, ngay tại San Francisco, khi cộng đồng xin danh xưng "LITTE SAIGON" các nơi đó chỉ giải quyết và chấp thuận trong một buổi họp vài giờ, mấy chục trường hợp như vậy mà chưa có nơi nào từ chối. Nhưng với San Jose, có Madison Nguyễn là người Việt làm nghị viên thì chính Madison Nguyễn đã ngăn cản, bằng mọi giá kể cả phạm luật pháp để cộng đồng người Việt San Jose thất bại. Tại sao Phạm Bằng Tường và đồng bọn biết không? - Tại vì theo chính lời của Madison Nguyễn tuyên bố với báo Mỹ San Jose Mercury News rằng: "She said a silent majority of business owners and others in the district disliked the name, with its anti-communist connotation, but she was never able to build community support for her idea (Bà ta nói rằng đa số chủ nhân thương mại thầm lặng và những người khác trong khu vực không thích cái tên ấy, vì nó hàm ý chống Cộng, nhưng bà ta không bao giờ vận động được cộng đồng yễm trợ cho ý kiến của bà ta" San Jose Mercury News, số ra ngày 12.2.2008 "Voter urged on "Little Saigon" của ký giả Joshua Molina). Với câu tuyên bố này, Madison Nguyễn đã tự vạch mặt y thị thân Cộng Sản một cách công khai. Cái thứ Việt Nam này có nên bị loại ra khỏi cộng đồng chúng ta hay không? Hoàng Thưởng và Phạm Bằng Tường trả lời đi ! Không build được cộng đồng yễm trợ cho y thị thì Madison "tự túc" bằng cách vận động ngầm đồng nghiệp bỏ phiếu loại bỏ tên Little Saigon, phạm luật Brown Act, không build được sự ủng hộ của cộng đồng thì đã có một bản tuyên bố giả mạo 92 chủ nhân thương nghiệp phản đối Little Saigon. Gian dối, lừa đảo giống như Việt Cộng con. Tại sao nói Madison là Việt Cộng con. Việt Cộng con là chưa phải VC thực sự, chỉ nịnh bợ chúng mà thôi, mà lại nịnh bợ quá đà, "bảo hoàng hơn vua"? Việt Cộng cha mẹ chúng khôn hơn không bao giờ chúng đứng gần một núi rác như ở Đa Phước Việt Nam mà chúng cho là "không nghe mùi thối gì cả" Đúng là con ngựa non háu đá.
Chỉ còn 2 ứng cử viên vào chung kết, cử tri Việt Nam tất phải chọn một. Nếu Ash Kalra có phản bội cử tri gốc Việt cũng ít nhục hơn chính người Việt mà phản bội người Việt. Người Việt này tức Madison Nguyễn. Cô Cẫm Vân, ông Đỗ Thành Công và rất đông cử tri gốc Việt khi ủng hộ ứng cử viên người Ấn, Ash Kalra đã rất có lý: Madison Nguyễn là người Việt mà phản bội người Việt. Xưa nay, chưa ai ủng hộ những Trần Ích Tắc, những Lê Chiêu Thống thì hôm nay cử tri gốc Việt cũng không thể ủng hộ tên người Việt phản bội người Việt như Madison Nguyễn. Chúng ta là người Việt chống Cộng, chúng ta không thể ủng hộ người Việt mà 2 chữ Little Saigon hàm ý chống Cộng lại bị chống đối đến kỳ cùng như Madison Nguyễn. Madison Nguyễn đừng bắt chước Lê Duẫn mà tuyên bố: "Tôi làm nghị viên cho Bác với Đảng chứ đâu có làm nghị viên cho người tị nạn Cộng Sản" nghe, vì đó là làm nhục người tị nạn Cộng Sản tại San Jose này, và là cái tát vào mặt những kẻ chủ trương "Người Việt bầu cho người Việt ... Madison.
Kiêm Ái

0 comments:

Powered By Blogger