Tuesday, May 24, 2016

Tự do hội họp ôn hoà với Obama?: làm gì có chuyện đó!!!


"I should note that there were several others activists who were invited were prevented from coming for various reasons and I think it's an indication of the fact that although there had been some modest progresses and it's our hope through some legal reforms that made hade been drafted and passed that will be more progresses, there are still folks that find very difficult to assemble and organize peacefully around issues that they care deeply about.

Tôi muốn lưu ý rằng có một số nhà hoạt động khác đã được mời nhưng đã bị ngăn cản không được đến tham dự vì nhiều lý do khác nhau và tôi nghĩ rằng đó là một dấu hiệu thực tế cho thấy rằng mặc dù đã có một số tiến bộ khiêm tốn; và niềm hy vọng của chúng tôi là thông qua một số cải cách pháp lý đã được soạn thảo và thông qua sẽ có nhiều cải tiến hơn; vẫn còn có nhiều bạn đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc hội họp và hoạt động ôn hoà cho những vấn đề mà họ quan tâm sâu sắc."

Tổng thống Obama đã phát biểu như trên trong buổi họp đầy thiếu vắng của các đại diện các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) độc lập tại Việt Nam.

Đa số những người hoạt động XHDS độc lập trong các lãnh vực về Tự do dân chủ, Nhân quyền, Môi trường với quá trình tranh đấu lâu dài và được nhiều người biết đến đều bị đảng, nhà nước ra lệnh cho công an, mật vụ canh giữ, ngăn cản không cho đến dự buổi họp theo lời mời của tổng thống Obama.

Chỉ có 5 người được có mặt trong buổi họp này là ca sĩ Mai Khôi; bà Nguyễn Hồng Oanh - đại diện của tổ chức bảo vệ quyền của người khuyết tật; ông Lê Quang Bình - đại diện của tổ chức ISEE chuyên về quyền LGBT; nhà báo Mai Phan Lợi - Chủ tịch Hội đồng khoa học MEC; Mục sư Nam Quốc Trung, Mục sư Lê Quốc Huy - Hội thánh Tin Lành Hà Nội.


Trong suốt thời gian trước và khi Obama công du Việt Nam, hầu như tất cả những người hoạt động độc lập tại Việt Nam đều bị bao vây chặc chẽ, không thể bước chân ra khỏi nhà. Thậm chí có người đang mướn nhà ở, chủ nhà phải đi chợ dùm vì chủ không muốn căn hộ cho thuê bị rắc rối với công an. 

Hành động ngăn cấm khách mời của tổng thống Hoa Kỳ bởi nhà cầm quyền Hà Nội là một bằng chứng rõ ràng nhất về việc vi phạm quyền tự do hội họp (trong trường hợp này là hội họp với nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ), vi phạm quyền tự do đi lại, và vi phạm quyền được bày tỏ chính kiến qua việc trao đổi với tổng thống Obama.

Bên cạnh hành động vi phạm nhân quyền, việc cấm khách mời cũng là một hành vi coi thường quốc khách,  Đây cũng là thông điệp của Hà Nội gửi đến Obama - các ông có hy vọng gì đi nữa thì tại Việt Nam, đây mới là những hành xử "rất tôn trọng nhân quyền và dân chủ đến thế là cùng" của đảng cộng sản chúng tôi.

Thông điệp của Ba Đình: Tự do hội họp ôn hoà với Obama?: làm gì có chuyện đó!!!

25.05.2016

0 comments:

Powered By Blogger