Monday, May 23, 2016

Ngày bầu cử quốc hội tôi phát hiện: “Trơ trẽn như... cụ Hồ Chí Minh!”

Hồ nói: Bao giờ dân coi cán bộ là người của dân, đối với cán bộ không còn "lạy cụ ạ" thì dân mới dám nói, mới dám phê bình… - Vậy mà…

Tác Dụng của việc gọi cụ.

Hồ biết rất rõ tác dụng của việc bắt dân gọi bằng cụ!

Hồ tự xưng là cụ, lại còn hướng dẫn, khuyến khích dân gọi cụ, khuyến khích dân thờ sống mình

Bằng chứng: Theo cuốn: Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa, Nxb Lao Động, 2008… Bài nói chuyện với Đoàn cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Thanh Hóa cuối tháng 12 -1968, Hồ đã nói:

"...Không biết bây giờ nhân dân có chào chủ tịch, chào cán bộ bằng "cụ" nữa không? Như thế là vẫn còn thói "quan trên về làng". Phải làm sao cho cán bộ mỗi khi về làng, nhân dân niềm nở vỗ vai, mời "anh" uống nước mới tốt. Nếu cán bộ về mà dân trải chiếu hoa, bắt gà làm cơm là không được. Bao giờ dân coi cán bộ là người của dân, đối với cán bộ không còn "lạy cụ ạ" thì dân mới dám nói, mới dám phê bình...(trang 76)

Nhận xét: Lộ hết! Thì đây, Hồ đã tự xưng là cụ, lại còn hướng dẫn, khuyến khích dân gọi cụ, khuyến khích dân thờ sống mình thì dân có còn: “dám nói, dám phê bình...” nữa không?

1. Báo chí cũng gọi Cụ! (Xem ảnh)

2. Phiếu bầu cử Hồ tự ký cho mình cũng ghi Cụ! (Xem ảnh)

Như thế ai còn dám gạch… Cụ? Ôi trơ trẽn, Ôi Dân chủ của Hồ Chí Minh!

Thế mới thật là:

Gọi cụ tác dụng thật hay
Nào ai còn dám phê bình tao đây?
Hồ kia biết rõ điều này
Tự xưng, hướng dẫn, dân bay gọi nào
Thế rồi nô bộc nó gào
Thường vụ Bên đảng kêu rằng: Cụ ơi!
Thường trực QH đáp lời.
Báo chí nó gọi: Cu ơi cụ Hồ!
Này kia bầu cử dân chù
Phiếu bầu ghi rõ: Cụ HCM
Thật là dân chủ cu Hồ
Phiếu bầu ghi thế, dân ngu dám à?

Ai ơi rõ cả chưa nào
Thằng Hồ xưng cụ để lòe dân ta.


0 comments:

Powered By Blogger