Thursday, May 26, 2016

Vụ Cá Chết cho chìm xuồng ?

Sau vài lần (2,3 cuối tuần) biểu tình xuống đường về vụ Cá Chết, với đòi hỏi môi trường trong sạch, chính quyền minh bạch, rồi vụ Obama qua thăm VN, nay thì "Thúy đã đi rồi", không biết bà con trong nước cuối tuần này có còn tiếp tục xuống đường biểu tình không ? Hay là "cho qua, chìm xuồng" luôn ???????? Nói thật, NVHN chỉ có thể làm tất cả những gì có thể làm được để hổ trợ tinh thần, khuyến khích, cỗ vỏ cho bà con trong nước, động lực chính, đầu tàu vẫn là do chính bà con trong nước, nếu mọi người vô cảm phó mặc đất nước VN mình cho cái tập đoàn Việt gian CSVN thì chúng tôi NVHN cũng đành bó tay, thúc thủ luôn !!!!!!!!!!!! Bà con xuống đường tranh đấu là cho chính tương lai của mình và con cháu mình, xin đừng bao giờ nghĩ mình làm việc đó cho tập thể NVHN là sai lầm to ! SAI LẦM QUÁ TO !

Duc H. Vu

0 comments:

Powered By Blogger