Monday, May 23, 2016

ĐMVC ! ĐMVT - VIỆT-TÂN TRAO CHO VIỆT-CỘNG QUYỀN ĐÁNH NGƯỜI BIỂU TÌNH

Nhận định trên rất chính xác và thuyết phục; tuy nhiên đây không có gì là mới mẻ đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại vì những việc Việt Tân làm từ trước đến nay dù hình thức có chống cộng nhưng đều đem lợi cho Việt gian cộngsản hoặc được Việt gian cs cho phép. Do đó thiên hạ mới gọi đảng Việt Tân là em đảng csvn!

Thuy Doan with Gavin Nguyen and 9 others.
37 mins
VIỆT-TÂN TRAO CHO VIỆT-CỘNG QUYỀN ĐÁNH NGƯỜI BIỂU TÌNH
Đoàn Nam
Tại sao tôi nhận định như vậy?
Ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên Việt Tân đã lên tiếng xác nhận: Việt Tân có mặt trong đoàn biểu tình, nhưng không hề kích động, chi tiền cho ai.
Đây là những quyền mà Việt-Tân trao cho Việt- Cộng qua tuyên bố trên:
1- Quyền đánh và bắt giam những người biểu tình, vu cáo những người này là đảng viên Việt Tân.
2- Quyền giải tán cuộc biểu tình- Nhà cầm quyền sẽ lớn giọng phân bua cùng Hoa Kỳ và quốc tế: Việt Tân là đảng khủng bố. Họ đã công nhận tham dự trong đoàn biểu tình. Nên để bảo đảm sự an toàn của dân, chúng tôi phải giải tán cuộc biểu tình để tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra
3- Không chi tiền cho ai: Lần này thì không,-- nhưng những lần trứớc thì có. Vậy Viêt Tân xác nhận dùm luân điệu của VC "Người dân nhận tiền các nhóm phản động để gây rối trật tự công cộng ( biểu tình)" là đúng, VC có vu cáo chuyện này đâu!
Tóm lại:
Nếu bị Việt Cộng cáo buộc:
I.- Một đảng yêu nước, yêu dân, bảo vệ dân và có sự khôn ngoan tối thiểu sẽ tuyên bố:” "Chúng tôi đảng A hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc biểu tình tại Việt Nam. Không một thành viên nào của đảng A tham dự biểu tình.. Các ông trong đảng CSVN từ lâu đã thừa biết hoàn toàn không có việc chi tiền cho người biểu tình. Vì vậy chúng tôi yêu cầu một lần nửa các ông đừng lập lại việc đặt điều sống sượng này, để làm trò cười cho thiên hạ".
II- Còn đảng Việt Tân: thì tuyên bố như trên
Đoàn Nam
Like

0 comments:

Powered By Blogger