Wednesday, May 18, 2016

Trung cộng lại gây hấn, Việt cộng lại võ mồm

Trung cộng vừa thông báo sẽ áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá từ 16/5 đến 1/8/2016 ở Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và một phần vịnh Bắc Bộ. Lệnh cấm này không chỉ áp đặt với ngư dân các nước có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông mà với cả ngư dân Trung Quốc.

Trung cộng tuyên bố sẽ tăng cường sử dụng các tàu chấp pháp để "giám sát, tuần tra, bắt giữ và xử phạt các hành vi vi phạm" trong thời gian lệnh cấm đánh bắt cá được áp dụng.

Việc tự ý đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên vùng biển không thuộc chủ quyền của mình đã được Trung cộng áp dụng có tính chất thường niên từ 1999 đến nay.

Trong khi các nước khác đã có những hành động cụ thể để chống lại hành vi vi phạm của Trung cộng, bảo vệ chủ quyền lãnh hải thì Việt cộng vẫn giở những bài cũ ra diễn lại.

Một lần nữa người phát ngôn bộ ngoại giao cộng sản Việt Nam, Lê Hải Bình với gương mặt Robot lại lặp lại những luận điệu cũ:

“VN kiên quyết phản đối và bác bỏ quyết định vô giá trị này.

VN có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp của VN đối với các vùng biển của mình được xác định phù hợp với các quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Việc làm này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam đối với các vùng biển của VN, đi ngược lại tinh thần và lời văn của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”.

Trung cộng cứ xâm lăng, tác oai tác quái trên vùng biển, trên lãnh thổ của Việt Nam. Và những tên chóp bu cộng sản cũng chỉ nói vài câu chiếu lệ rồi để mặc Trung cộng giày xéo mảnh đất quê hương này.___________________________________

Tham khảo:

0 comments:

Powered By Blogger