Thursday, May 4, 2017

Đinh La... Thăng cũng nhanh và Giáng cũng lẹ!?

Người Quan Sát (Danlambao) - ...Phải chăng phe nhóm Nguyễn Phú Trọng đã khống chế được đa số các UVTƯĐ? Và vì thế nên Đinh La Thăng đã chọn con đường "tự Giáng"? Câu hỏi được đặt ra là nếu thật sự như vậy thì Nguyễn Phú Trọng có để cho tên đàn em thân tín của Nguyễn Tấn Dũng được hạ cánh an toàn, hay sẽ truy cùng diệt tận Đinh La Thăng? Và sau Thăng liệu có đến phiên Dũng?...

*

Sau khi phe nhóm Nguyễn Phú Trọng bắn pháo lệnh cho việc kỷ luật Đinh La Thăng thì số phận của ông này sẽ nằm trong tay 200 ủy viên TƯĐ của Ban chấp hành TƯ đảng CS. Những kẻ này sẽ bỏ phiếu kín, quyết định khiển trách, cảnh cáo, cách chức và nặng nhất là khai trừ khỏi đảng.

Cho đến nay đã có 3 ủy viên BCT của đảng CS đã bị thi hành án kỷ luật. Đó là Trần Xuân Bách bị cách chức Ủy viên Bộ Chính trị và các chức vụ trong Đảng; Nguyễn Hà Phan bị khai trừ khỏi đảng và bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội, đại biểu Quốc hội; Trương Tấn Sang bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Tuy nhiên, theo thông tin từ FB Lê Nguyễn Hương Trà thì vào Đại hội trù bị cho Hội nghị TƯ 5, diễn ra vào 3.5.2017 tại Hà Nội thì Đinh La Thăng đã xin thôi chức Bí thư Tp. HCM và rút khỏi Bộ Chính Trị. (1)

Trước đó cũng có tin Đinh La Thăng đã làm một bản tường trình 20 trang gửi đến các UVTƯĐ nhằm trình bày nhưng văn phòng TƯ đảng đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các ủy viên nếu nhận được thì không xem và gửi về Văn phòng TƯĐ để báo cáo cho Thường trực Ban Bí thư.

Phải chăng phe nhóm Nguyễn Phú Trọng đã khống chế được đa số các UVTƯĐ? Và vì thế nên Đinh La Thăng đã chọn con đường "tự Giáng"?

Câu hỏi được đặt ra là nếu thật sự như vậy thì Nguyễn Phú Trọng có để cho tên đàn em thân tín của Nguyễn Tấn Dũng được hạ cánh an toàn, hay sẽ truy cùng diệt tận Đinh La Thăng?

Và sau Thăng liệu có đến phiên Dũng? 

03.05.2017

0 comments:

Powered By Blogger