Thursday, May 18, 2017

Biểu tình chống Formosa - Bão lớn - Công An đánh và bắt người - Chế độ VC bán nước buôn dân.


SourceQuan Làm Báo TV - YoutubePosted on: 2017-05-17

Chính Quyền Nghệ An Đàn Áp Giáo Dân Trong Giông Tố Cuối Triều 15/05/2017

0 comments:

Powered By Blogger