Wednesday, May 31, 2017

Bêu rếu, ngăn cản những người tự ra ứng cử chỉ là trò bẩn


AuthorBlogger JB Nguyễn Hữu VinhSourceNguời Paris - YoutubePosted on: 2017-05-31

0 comments:

Powered By Blogger