Friday, May 26, 2017

Quốc ca mới của dân Việt

AuthorBình SơnSourceĐien Phong Truong - YoutubePosted on: 2017-05-25
Từ thời kháng chiến chống Pháp, Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân tham gia phong trào yêu nước đánh đuổi quân xâm lăng Pháp ra khỏi lãnh thổ bằng những tuyên truyền thu phục lòng dân, và trong đó bài "Tiến Quân Ca" đã một thời làm cho người trí thức lẫn nông dân xúc động và không ngại hy sinh xương máu để đánh quân thù. Nhưng giờ đây, toàn dân đã bật ngữa vì thấy mình bị lừa phỉnh, họ thấy rõ bộ măt thật của Hồ Chí Minh và Đảng Cọng Sản Việt Nam là bọn gian manh xảo trá, chúng không đánh đuổi ngoại xâm da trắng Pháp Mỹ để giành độc lập cho non sông, mà ngược lại, chính Tổng Bí Thư Lê Duẩn đã thú nhận rằng chúng đánh đuổi da trắng Phương Tây " là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc" để rước da vàng mũi tẹt Tàu Cọng vào xâm lăng, dâng nước Việt cho Tàu Cọng làm chủ. Chúng chịu làm tay sai cho giặc Tàu vì muốn bọn chủ da vàng mũi tẹt này bảo vệ cái đảng CS của chúng khỏi bị dân chà nát. Chính Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Văn Linh đã khẳng định rằng "Thà mất nước quyết không mất đảng". Vì muốn giữ cho đảng CSVN khỏi bị dân diệt cho nên bọn chính quyền hiện nay đã và đang tiếp tục bán đất nhượng biển cho Tàu Cọng, đang ra sức đàn áp người dân để triệt tiêu mọi chống đối. Chúng đang hèn với giặc và ác với dân, chúng cướp đất của nhân dân và tống vào tù mọi người dân nào đang kêu cứu thế giới đến giúp đỡ phục hồi tự do độc lập cho non sông.
Người dân đã sáng mắt trước sự lừa đảo trắng trợn của Đảng CSVN cho nên giờ này họ không chấp nhận bài "tiếng quân ca" làm quốc ca nữa mà đã đổi lời ca lại như sau:
csvn ơi ! sao mày ác thế
đưa giống nòi quê hương vào nơi lầm than
mày giết dân, cướp đất xây nhà mới
dân lầm than rên siết cảnh nhà tan
từ bao lâu dân nuốt căm hơn
quyết đấu tranh ,đời dân no ấm hơn
thề phân thây quân cướp tham tàn
cướp công lao dân nghèo
giết dân ! mày giết dân !
ác ôn bọn bây là quân thù

(lời ca của Dân Việt) 

0 comments:

Powered By Blogger