Tuesday, May 23, 2017

Không biết tính sao

Lo quá các bạn ơi ! Mình không biết tính sao, vì cái thẻ thông hành Visa của minh mấy chục năm qua chưa hề 1 lần có con dấu màu máu đỏ nồn què ịn vào, nay đọc tin này, phân vân quá ! Quát mo đờ phắc

0 comments:

Powered By Blogger